10.01.2012.

DPU ŠPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE HALUBJAN - izmjene i dopune /DPU 8/

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja DPU 8 / Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1).

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja DPU 8 / Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1).

 
DPU ŠRZ HALUBJAN - detaljna namjena površine.pdf
DPU ŠRZ HALUBJAN - tekstualni dio 1.pdf
DPU ŠRZ HALUBJAN - tekstualni dio 2.pdf