09.09.2011.

Infrastrukturni projekti - arhiva


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU:

 

Javne površine:

Igralište Donji Jugi             

Sustav za javne bicikle na javnoj površini           

 

Ceste:               

Izgradnja ceste D u Blažićima    

Izgradnja nathodnika  

Izgradnja ceste Ark Mihelić - II faza       

Izgradnja kružnog raskrižja Marinići II - Plodine

Groblje Viškovo:

1. Hortikulturno uređenje groblja

 

Javna rasvjeta:

1. Javna rasvjeta na cesti D427

2. Javna rasvjeta na cesti Tibljaši - Marinići

b) VODOOPSKRBA

U dogovoru sa Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija, Rijeka, za svaku kalendarsku godinu planira se izgradnja novih vodovodnih ogranaka. U 2016. godini planirano je:

U izgradnji:

1. Donji Jugi

2. Gornji  Jugi 44/1-44/A

3. Marčelji 100

4. Viškovo prema Adriametalu

c) PLINOFIKACIJA

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.

Značenje termina “plinofikacija“ u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu prirodnim plinom potrošača široke potrošnje. Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin).

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

 • najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja količina stakleničkog plina CO₂ po jedinici proizvedene energije, a i nema ostalih štetnih sastojaka kao SO₂ i slično,

 • jednostavan i jeftin transport: transportira se cijevima (plinovodima), te je usporedbe radi, i 30-ak puta jeftiniji od transporta električke energije,

 • visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%,

 • relativno niska cijena: ako izuzmemo drva daleko je najjeftiniji od svih dostupnih energenata po jedinici predane energije.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA 2015. GODINU

a) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2015. GODINU:

 

Javne površine:

1. Izgradnja - Sportski park Sroki

2. Uređenje - Dječje igralište Srokov kal

 

Ceste:

1. Izgradnja  spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići

2. Rekonstrukcija puta u Benčanima

3. Rekonstrukcija potpornog zida uz cestu Ferenci

4. Izgradnja djela ceste u Furićevu

 

Groblje Viškovo:

1. Hortikulturno uređenje groblja

 

Javna rasvjeta:

1. Javna rasvjeta na cesti D427

b) VODOOPSKRBA

U dogovoru sa Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija, Rijeka, za svaku kalendarsku godinu planira se izgradnja novih vodovodnih ogranaka. U 2015. godini planirano je:

U izgradnji:

1. Donji Jugi

2. Gornji  Jugi

3. Brtuni N/N

4. Vozišće 47-49

5. Kosi

6. Mladenići 30-39

7. Lučinići

8. Garići

9. Ferenci

 

Ishodovana Potvrda glavnog projekta te se planira izgradnja:

1. Pogled Vrtače V2

2. Viškovo – prema Adria metalu i Mladenići 19

3. Naselje Klići

4. Lučići, Zorzići i Novi dio Zorzići od k.br. 64 do 70

5. Juraši NN

6. Garići – petrolejska

7. Perčevo

8. Bujki 1-47

9. Vozišće k.br. 48-61

 

U fazi projektiranja:

1. Bujki k.br. 18-23 – predan zahtjev za građ. dozvolu

2. Biškupi - predan zahtjev za LD

3. Viškovo – Juraši - izdana LD

4. Bezjaki - izdana LD

5. Marinići – predan zahtjev za potvrdu gl. projekta

6. Furićevo k.br. 62 – ABCDE - predan zahtjev za građ. dozvolu

7. Marinići 29 D - izdana LD

8. Blažići - predan zahtjev za građ. dozvolu

9. Marinići 140 – 142 a - izdana LD

10. Bezjaki 19-24 - predan zahtjev za građ. dozvolu

11. Vrtače – Kosi - predan zahtjev za LD

12. Donji Sroki - izdana LD

13. Dovičići - izdana LD

14. Dovičići II - izdana LD

15. Stupari kod 40 - predan zahtjev za LD

16. Stupari kod 33 - izdana LD

17. Stupari – Straža – predan zahtjev za LD

18. Trtni – Juraši - predan zahtjev za građ. dozvolu

19. Marčelji 100 –izdana LD

 

Ogranci izvan plana:

1. Ronjgi – ishodovana potvrda gl. projekta

2. Gornji Jugi 44/1-44a - ishodovana potvrda gl. projekta

3. Gornji Jugi 53-66 - ishodovana potvrda gl. projekta

c) PLINOFIKACIJA

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.

Značenje termina “plinofikacija“ u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu prirodnim plinom potrošača široke potrošnje. Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin).

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

 • najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja količina stakleničkog plina CO₂ po jedinici proizvedene energije, a i nema ostalih štetnih sastojaka kao SO₂ i slično,

 • jednostavan i jeftin transport: transportira se cijevima (plinovodima), te je usporedbe radi, i 30-ak puta jeftiniji od transporta električke energije,

 • visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%,

 • relativno niska cijena: ako izuzmemo drva daleko je najjeftiniji od svih dostupnih energenata po jedinici predane energije.

1. CESTE:

 • izgradnja ceste Blažići – Drenova

 • rekonstrukcija županijskih cesta, odnosno proširenje cesta sa izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske opdvodnje, cesta Viškovo – Saršoni i cesta Vozišće – Mavri – Pogled,

 • izgradnja spojne ceste Brnasi – Dovičići i spoja na navedenu spojnu cestu sa okretištem,

 • izgradnja županijske ceste za deponij Marišćina, navedeno je županijski projekt koji je od velike važnosti za budući razvoj Općine Viškovo.

2.PLINOFIKACIJA

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.

Značenje termina “plinofikacija“ u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu prirodnim plinom potrošača široke potrošnje. Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin).

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

 • najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja količina stakleničkog plina CO₂ po jedinici proizvedene energije, a i nema ostalih štetnih sastojaka kao SO₂ i slično,

 • jednostavan i jeftin transport: transportira se cijevima (plinovodima), te je usporedbe radi, i 30-ak puta jeftiniji od transporta električke energije,

 • visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%,

 • relativno niska cijena: ako izuzmemo drva daleko je najjeftiniji od svih dostupnih energenata po jedinici predane energije.

3. VODOOPSKRBA

U dogovoru sa Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija, Rijeka, za svaku kalendarsku godinu planira se izgradnja novih vodovodnih ogranaka.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI 2012. GODINE

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Viškovo, kako slijedi:

 • Saršoni-Skvažići -izgradnja vodovodnog ogranka

 • Naselje Skvažići -nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Donji Jugi -nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Gornji Jugi (Novo naselje) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Viškovo k.br. 127-131- nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Petrci k.br. 32-41- nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Perčevo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Gornji Jugi-Karlovo -izgradnja vodovodnog ogranka

 • Pogled-Vrtače V2- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Vozišće k.br. 47-49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Kosi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Naselje Klići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Mladenići k.br. 30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Bujki k.br. 1-47- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Vozišće k.br. 48-61- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br. 64-70 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

 • Garići-Petrolejska- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

U 2013. godini projektirat će se sljedeći vodovodni ogranci:

I. OGRANCI KOJI SU UVRŠTENI U PRIORITETNI RAZVOJNI PLAN:

1. (21) Bujki k.br. 18 – 23 – dužine 130m

2. (29) Biškupi – dužine 300 m

3. (36) Juraši – dužine 700m

4. (27) Bezjaki –  dužine 450 m

5. (28) Marinići – dužine  270 m

6. (16) Furićevo 62 ABCD – dužine 300 m

7. (35) Marinići 29d – dužine  370m

8. (38) Blažići – dužine 305 m

9. (49) Marinići 140-142A – dužine 200m

10. (67) Bezjaki 19-24 – dužine 150m

11. (23) Vrtače – Kosi – dužine 620m

12. (24) Donji Sroki – dužine 840 m

13. (25) Dovičići - dužine 640m

14. (26) Dovičići II – dužine 350m

15. (64)Stupari kod 40 – dužine 120,00 m

16. (65) Stupari kod 33 – dužine 220,00 m

17. (66) Stupari - Straža – dužine 420 m

18. (70) Trtni – Juraši –novoucrtani ogranak – dužine 155 m

19. (63) G.Jugi –  44/1 – 44a – dužine 120m

20. (68)G.Jugi 53-66 –dužine 270m

21. (31) Marčelji 100 – dužine 620 m