28.11.2016.

ODLUKE

Općinski porezi Općine Viškovo

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 1. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVOProcedura naplate prihoda Općine Viškovo

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA OPĆINE VIŠKOVO. pdf


Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA RAČUNA. pdf


Procedura stvaranja ugovornih obveza Općine Viškovo

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OPĆINE VIŠKOVO.pdf


Odluka o komunalnom doprinosu
 
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU.pdf
 

 Odluka o IV. Izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
 
ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI.pdf
                                                                                                                                                             

Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade
 
ODLUKA O VRIJEDNOST BODA "B" ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE.pdf
                                                                                                                                                         

Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

 
ODLUKA DPU GROBLJE G-1.pdf
 

 Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 
ODLUKA 1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA.pdf