Potpisivanje ugovora kojim se definira dodjela bespovratnih sredstava, sufinanciranje i realizacija projekta „ Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

U 2018. godini  na  području Općine Viškovo  započinje realizacija jednog od najvećih i najsloženijeg ulaganja u komunalnu infrastrukturu od osnivanja Općine a to je projekt izgradnje kanalizacijske mreže od u sklopu kojeg će se izvršiti rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u duljini od preko  27 kilometara.

Sustav odvodnje sanitarne kanalizacije na području općine Viškovo sastojati će se iz dijela koji čine gravitacijski kolektori, te radi konfiguracije terena, i većeg broja kanalizacijskih crpnih stanica sa tlačnim vodovima. Sveukupno se radi o cca 37 km gravitacijskih kolektora, 28 crpnih stanica,  cca 3 km pripadajućih tlačnih cjevovoda i velikog broja malih kućnih crpnih stanica.

Ukupna ulaganja koja će se provesti na području Općine Viškovo premašuju iznos od 150 milijuna kuna, od kojih će se najveći dio financirati iz fondova Europske unije,  dio nacionalnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode  a  lokalnu komponentu  K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Uz ove radove izvesti će se i radovi na izgradnji oko 12 km nove vodovodne mreže a iz razloga racionalizacije troškova i izbjegavanja naknadnog prekopavanja ulica.

Ovaj projekt  dugoročno osigurava  dovoljne količine  vode namijenjene za potrošnju  i protupožarnu zaštitu naselja putem osiguranja njezine kakvoće i dovoljnih količina.  Upravo voda za piće kao  resurs se  u stručnim krugovima naglašava kao jedan od najvrjednijih u budućnosti, a isti treba očuvati za buduće generacije.

S obzirom da se radi zaista o velikom projektu u proteklih nekoliko godina Općinska  uprava je zajedno sa  drugim  jedinicama  lokalne samouprave  uključenim u projekt, Hrvatskim vodama i komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., uložila znatne napore da se projekt dovede u status realizacije. U tom smislu je  do sada izrađena opsežna projektna dokumentacija, riješeni su složeni  imovinsko pravni odnosi te je projekt prošao prve postupke odobravanja od strane tijela Europske unije za što je uložen znatan administrativni i financijski napor. Na razini aglomeracije bilo je potrebno ishodovati 114 lokacijskih dozvola i 119 građevinskih dozvola, dok je u sklopu imovinsko-pravne pripreme obrađeno 5.000 čestica.

Vijednost projekta na razini  cijele riječke riječke aglomeracije procjenjuje se na iznos od oko 1.723.545.000,00 kuna.