2. Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu (KLASA: 351-01/24-01/03, URBROJ: 2170-35-06/07-24-2) od 13. ožujka 2024. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi 

2. Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu