Bošnjačka nacionalna manjina

20.06.2023
Predsjednik Vijeća:           Nura Kurtović
Potpredsjednik Vijeća: Esad Ćoralić
Sjedište Saršoni 19, Viškovo
Članovi: Nura Kurtović
  Esad Ćoralić
  Lutvo Lanjgić
  Mina Muminović
  Ernedina Adžajlić
  Mesud Horozović
  Belkisa Korajkić
  Samil Kurtović
  Nusreta Lišić
  Mejrema Čačić
26.06.2019
Predsjednik Vijeća:           Nura Kurtović
Podpredsjednik Vijeća: Esad Ćoralić
Sjednište Saršoni 19, Viškovo
Članovi: Nura Kurtović
  Esad Ćoralić
  Edin Hrštić
  Elvir Adžajlić
  Edhem Rekić
  Ernedina Adžajlić
  Vehida Ćoralić
  Nusreta Lišić
  Samil Kurtović
  Mina Muminović

 

Statut vijeća bošnjačke nacionalne manjine

Zapisnik s konstituirajuće sjednice
   
Zapisnik 1. sjednice  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Pretplati se na Bošnjačka nacionalna manjina