Natječaji

08.07.2024

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja od 03. srpnja 2024. godine, KLASA 940-01/23-01/15, URBROJ 2170-35-06/05-24-09 i Odluke  Općinskog načelnika o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja od 04. srpnja 2024. godine, KLASA 940-01/21-01/17, URBROJ 2170-35-06/05-24-13, obavještavaju se svi zainteresirani da je dana 04. srpnja 2024. godine raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta. Obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u Novom listu dana 07. srpnja 2024. godine, a tekst javnog natječaja objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Viškovo.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

04.07.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljedeću 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

21.06.2024

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24, 13/24) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - za poslove radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

Podaci uz natječaj

20.06.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi:

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

29.05.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Savjetnik za projekte

Podaci uz natječaj

24.05.2024

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  „Ruke pomažu – faza 3„ kodni broj: SF.3.4.11.01.0093 od 01.ožujka 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.  te članka 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje:

Natječaj za zapošljavanje gerontodomaćice/gerontodomaćina na određeno puno radno vrijeme

21.05.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljedeću

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

24.04.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture

Podaci uz natječaj

 

19.04.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent za poslove pisarnice objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  14/2024 i web stranici Općine Viškovo dana 7. veljače 2024. godine, izabrana je kandidatkinja Nada Damjanović.

16.04.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi:

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

10.04.2024

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 08. travnja 2024. godine raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta. 

TEKST NATJEČAJA

05.04.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Referent za poslove pisarnice

Podaci uz natječaj

 

04.04.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi:

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

29.03.2024

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 21. ožujka 2024. godine raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta .

TEKST NATJEČAJA

26.03.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo u Jedinstveni upravni odjel objavljuje 

Obavijest o vremenu održavaja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

Pravila i postupak prethodne provjere znanje i sposobnosti kandidata

26.03.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje u Jedinstveni upravni odjel objavljuje 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

25.03.2024

Pročelnilk Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi

Odluku o poništenju oglasa

Pretplati se na Natječaji