Natječaji

06.03.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi:

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

07.03.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinjama 

06.03.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto "Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb".

Odluka o poništenju oglasa

04.03.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent za poslove pisarnice objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

29.02.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

28.02.2024

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

22.02.2024

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb 

16.02.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Referent za poslove pisarnice

Podaci uz natječaj

16.02.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Podaci uz natječaj

16.02.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24, 4/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Podaci uz natječaj

07.02.2024

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/24)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture

Podaci uz natječaj

12.01.2024

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto "Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb".

Odluka o poništenju oglasa

12.12.2023

Sukladno Planu rada i financijskog poslovanja Komunalnog društva Viškovo raspisuje se natječaj za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme. 

Radno mjesto: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA : 2

Radno mjesto: Komunalni radnik – zidar (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA : 1

NATJEČAJ

IZMJENA ODLUKE O OBJAVI NATJEČAJA

11.12.2023

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb 

Podaci vezani uz oglas 

14.11.2023

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” (Broj: 83/2023 od 17.10.2023. godine), a sukladno odredbi članka 22. Statuta javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“, (Broj: 1/2022 od dana 11. studenog 2022. godine), ravnatelj Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” :

1. Stručni suradnik za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa (3 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za stručnog suradnika za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih ili humanističkih znanosti

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) znanje najmanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti engleski jezik, u govoru i pismu

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

2. Administrator (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za administratora Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih znanosti, smjer ekonomija

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) aktivno znanje jednog stranog jezika

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

3. Tehničara za održavanje (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za tehničara za održavanje Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, tehničkog ili informatičkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za zaštitu od požara

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

4. Domara (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domara Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju, tehničkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za voditelja kotlovnice

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

5. Domaćica (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domaćicu Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema/završena osnovna škola

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

30.10.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u postupku provedbe natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto “Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite”, dana 26. listopada 2023. godine donosi

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

16.10.2023

Nadzorni odbor KD Kastav Viškovo d.o.o. dana 16. listopada 2023. godine raspisao je javni natječaj za imenovanje člana Uprave KD Kastav Viškovo d.o.o.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja Gradu Kastvu na adresu Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, putem pošte ili osobno u uredovno radno vrijeme pisarnice.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

IZJAVA

Pretplati se na Natječaji