Natječaji

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću
 

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za pravne poslove na neodređeno vrijeme objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za pravne poslove na neodređeno vrijeme objavljuju slijedeću:
 
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za radno mjesto:
 
Viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:
Više:
Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:
   
Više: 
Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme VJEŽBENIKA
1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničkog  staža za radno mjesto Upravnog referenta
u  Općini Viškovo, Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj: 78/14. od 27. 06. 2014. godine

Više možete pročitati OVDJE.

Pretplati se na Natječaji