Sportske udruge

30.04.2019
Ovlaštena osoba: Tatjana Kovačić
Adresa: Furićevo 63
Telefon: 098 944 59 17
30.04.2019
Ovlaštena osoba: Ivan Matek
Adresa: Vozišće 3
E-mail: ivanik26@yahoo.com
Telefon: 091 621 8438
Ovlaštena osoba: Ervin Mohorovičić
Adresa: Marinići 40
E-mail: karatenevera@gmail.com
Telefon: 092 247 6235

 

 

 

Ovlaštena osoba: Valter Šebelja
Adresa: Marinići 21/3 
Mob: 098/1620733
e-mail: bkmarinici@gmail.com
   
   
   

Ovlaštena osoba: Željko Skočić
Adresa: Marčelji 89
Mob: 098 181 5305
e-mail: zeljko.skocic@ina.hr
   
   

 

Ovlaštena osoba: Slobodan Frlan
Adresa: Viškovo 124B
Mob: 091/5151778
e-mail: exscribo@ri.t-com.hr
   
   
   

Ovlaštena osoba: Dino Pašić
Adresa: Vozišće 13
Mob: 095/9007372
e-mail: judo.kvarner@gmail.com
Web stranice: www.judokvarner.com

Ovlaštena osoba: Dragan Majkić
Adresa: Viškovo 123/B
Mob: 051/545884; 099/3130725
e-mail: majk1@net.hr
   
   
   

Ovlaštena osoba: Franjo Šiljeg
Adresa: Klići 29
Mob: 051/547549; 095/8233645
e-mail: kkviskovo@gmail.com
Web adrese: www.kkviskovo.hr 
   
   

Ovlaštena osoba: Maja Skalamera
Adresa: Vozišće 3
e-mail: halubajske@gmail.com
Web adrese: www.halubajske-mazoretkinje.com
   

Predsjednik  Dalibor Marčelja 
Tajnica: Ksenija Plišić
Adresa: Brnasi 1
Kontakt:

098 323 520 Dalibor Marčelja
091 882 1834 Ksenija Plišić
 

e-mail: info@nk-halubjan.hr  
   

 

Ovlaštena osoba: Karmen Vukorepa
Adresa: Kosi 11/11
Mob: 098/431283
e-mail: karmen.vukorepa@gmail.com 
   
   

Ovlaštena osoba: Ivan Pribanić
Adresa: Donji Sroki 8
Kontakt: 098/591469
e-mail: ivanpribo@yahoo.com
   

 

Ovlaštena osoba: Rajka Šegota
Adresa: Marčelji, Ilovca 9A
Mob: 091/5045000
e-mail: tkdviskovo@gmail.com
   

Ovlaštena osoba: Jasmin Hodžić
Adresa: Marinići 9
Mob: 098/243096
e-mail: nevera@neveraviskovo.com
Web adrese: www.neveraviskovo.com 

Ovlaštena osoba: Danko Dragičević
Adresa: Vozišće 3
Kontakt: 051/545911; 091/2768898
e-mail: rkviskovo@gmail.com 
   

Ovlaštena osoba: Marijan Mažuran
Adresa: Lučići 39a, 51216 Viškovo
Kontakt: 051/547013; 091/6503324
e-mail: marijan.mazuran@ri.t-com.hr
   

Pretplati se na Sportske udruge