KLUB ALPSKOG SKIJANJA OSOBA S INVALIDITETOM "KVARNER"

Ovlaštena osoba: Tatjana Kovačić
Adresa: Furićevo 63
Telefon: 098 944 59 17