Kontakti

Općinska načelnica                            Sanja Udović, dipl.oec            +385 51 503 770
nacelnica@opcina-viskovo.hr
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur +385 51 503 770
denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
     

 

Pročelnik Jedinstvenog                                                      upravnog odjela Robert Simčić,
dipl.oec.

+385 51 503 783
robert.simcic@opcina-viskovo.hr

     
Odsjek za proračun, financije i računovodstvo    
Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Vesna Mrša, dipl.oec.    

+385 51 503 784
vesna.mrsa@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za
knjigovodstvo proračunskih
korisnika i izvještavanje

 
Martina Štefan Ibišević, mag. oecc. +385 51 503 772
martina.stefan@opcina-viskovo.hr
Stručni suradnik za knjigovodstvo
proračunskih izdataka
Lidija Kralj, oec.

+385 51 503 776
lidija.kralj@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo riznice i izvještavanje Mirjana Prpić, oec. + 385 51 490-999
mirjana.prpic@opcina-viskovo.hr

Referent za knjigovodstvo
proračunskih prihoda

Vedrana Šanko      

+385 51 503 781
vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr                    

Referent za knjigovodstvo imovine Sanja Vratović

+385 51 501 863

sanja.vratovic@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za obračun proračunskih prihoda Jasmina Galant-Cvek

+ 385 51 501 865

jasmina.galantcvek@opcina-viskovo.hr 

 

Odsjek ureda načelnika    
Voditelj odsjeka ureda načelnika Irena Gauš, dipl. oec.

+385 51 490 995

irena.gaus@opcina-viskovo.hr 

Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb Jasna Stopar, dipl. iur.

+385 51 503 786
jasna.stopar@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove  Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

+385 51 503 774

lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
 
Elena Grgurić, dipl.oec.

+385 51 503 780

elena.grguric@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik - voditelj projekta

Jasmina Fabac, dipl.oec.

+385 51 503 788

jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

 

Stručni suradnik - voditelj projekta

 

Jasminka Štimac

+385 51 501 866

jasminka.stimac@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za odnose s javnošću

Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.

+ 385 51 503 771

gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr

Referent za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Tea Zaklan, mag. iur.

+385 51 501 861

tea.zaklan@opcina-viskovo.hr

Voditelj pisarnice Suzana Šepić

+385 51 503 777
suzana.sepic@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Referent za poslove pisarnice Snježana Črnjar

+385 51 503 777
snjezana.crnjar@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Administrativni tajnik Sanja Bakula, bacc. admin. publ.  +385 51 503 770
tajnik@opcina-viskovo.hr

 

   

 

Odsjek za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, eu projekte i javnu nabavu

 

   
Voditelj odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, eu projekte i javnu nabavu
 
Sanjin Vranković, struc.spec.ing.aedif. +385 51 503 779
sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Viši savjetnik za javnu nabavu Zlatan Spinčić, dipl. ing.

+385 51 490 998
zlatko.spincic@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za javnu nabavu

Marko Divić, mag.iur.

+385 51 501 867

marko.divic@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte Zvonimir Vidović, dipl. ing. građ. +385 51 503 785
zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove Sonier Jeremić, mag.iur +385 51 503 787
sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture i razvoj komunalnih sustava

 

Josip Kordić, mag. ing. aedif. 
+ 385 503 789

Stručni suradnik za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene te za poslove javne nabave

 

Mirela Habek, ing.građ. + 385 51 490 994
mirela.habek@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene

 

Dragana Šorak Rakoš, ing.građ.

+ 385 51 490 997

dragana.sorak.rakos@opcina-viskovo.hr

 

Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata,  zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti

 

   

Voditelj odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata,  zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti

 

Tibor Tramišak, dipl. ing. građ.  +385 51 501 864
tibor.tramisak@opcina-viskovo.hr

Viši savjetnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara, te poslove civilne zaštite

 

Vesna Milih, dipl. ing. građ. 

+385 51 503 775
vesna.milih@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture, uređenje prometa i javni prijevoz putnika

 

Marin Carević, mag. ing. aedif.  +385 51 490 996
marin.carevic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara

 

Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif.  + 385 51 501 860
rosanda.ivetic.salopek@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove  Marko Miletić, mag.iur.

+ 385 51 503 773

marko.miletic@opcina-viskovo.hr

Referent za poslove komunalnog redarstva Željko Jurčić 

+ 385 51 425 596; 091/257 5003

zeljko.jurcic@opcina-viskovo.hr 

Referent za poslove komunalnog redarstva Hrvoje Sorić

+ 385 51 503 778; 098/240 960

komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

 

Voditelj pisarnice                                       Tel:                              +385 51 503 777
Suzana Šepić                         Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

 

Upravni referent                                         Tel:                              +385 51 503 777
Snježana Črnjar                         Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

 

 

Pretplati se na Kontakti