Kontakti

Općinska načelnica                            Sanja Udović, dipl.oec            +385 51 503 770
nacelnica@opcina-viskovo.hr
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur +385 51 503 770
denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
Zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik. +385 51 503 770
snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr

 

Pročelnik Jedinstvenog                                                      upravnog odjela Robert Simčić,
dipl.oec.

+385 51 503 783
robert.simcic@opcina-viskovo.hr

     
Odsjek za proračun, financije i računovodstvo    
Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Vesna Mrša, dipl.oec.    

+385 51 503 784
vesna.mrsa@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za
knjigovodstvo proračunskih
korisnika i izvještavanje

 
Martina Štefan Ibišević, mag. oecc. +385 51 503 772
martina.stefan@opcina-viskovo.hr
Stručni suradnik za knjigovodstvo
proračunskih izdataka
Lidija Kralj, oec.

+385 51 503 776
lidija.kralj@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo riznice i izvještavanje Mirjana Prpić, oec. + 385 51 490-999
mirjana.prpic@opcina-viskovo.hr

Referent za knjigovodstvo
proračunskih prihoda

Vedrana Šanko      

+385 51 503 781
vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr                    

 

 

Odsjek ureda načelnika    
Voditelj odsjeka ureda načelnika Irena Gauš, dipl. oec.

+385 51 490 995

irena.gaus@opcina-viskovo.hr 

Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb Jasna Stopar, dipl. iur.

+385 51 503 786
jasna.stopar@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

+385 51 503 774

lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za pravne poslove Marko Miletić, mag. iur.

+385 51 503 773

marko.miletic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
 
Elena Grgurić, dipl.oec.

+385 51 503 780

elena.grguric@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik - voditelj projekta

Jasmina Fabac, dipl.oec.

+385 51 503 788

jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.

+ 385 51 503 771

gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr

Voditelj pisarnice Suzana Šepić

+385 51 503 777
suzana.sepic@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Upravni referent Snježana Črnjar

+385 51 503 777
snjezana.crnjar@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Administrativni tajnik Sanja Bakula, bacc. admin. publ.  +385 51 503 770
tajnik@opcina-viskovo.hr

Volonter

Tea Zaklan, mag. iur. +385 51 503 770
tea.zaklan@opcina-viskovo.hr

 

Odsjek za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju    
Voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
 
Sanjin Vranković, struc.spec.ing.aedif. +385 51 503 779
sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Viši savjetnik za izgradnju objekata komunalne infrastrukture Vesna Milih dipl.ing. građ.

+385 51 503 775
vesna.milih@opcina-viskovo.hr

Viši savjetnik za javnu nabavu Zlatan Spinčić, dipl. ing.

+385 51 490 998
zlatko.spincic@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za upravljanje objektima, za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i EU projekte Zvonimir Vidović, dipl. ing. građ. +385 51 503 785
zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove Sonier Jeremić, mag.iur +385 51 503 787
sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr
   
 
 
Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Marin Carević, mag. ing. aedif.

+ 385 51 490 996

marin.carevic@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka
 
Mirela Habek, ing.građ. + 385 51 490 994
mirela.habek@opcina-viskovo.hr
Upravni referent- komunalni redar i poslovi uprave groblja
 
Hrvoje Sorić +385 51 503 778
+385 98 240 960
komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

Upravni referent- komunalni redar i poslovi uprave groblja

Željko Jurčić

+385 51 425 596

zeljko.jurcic@opcina-viskovo.hr

Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Josip Kordić,
mag. ing. aedif.
+385 51 503 789
josip.kordic@opcina-viskovo.hr

 

 

Voditelj pisarnice                                       Tel:                              +385 51 503 777
Suzana Šepić                         Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

 

Upravni referent                                         Tel:                              +385 51 503 777
Snježana Črnjar                         Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr
Pretplati se na Kontakti