Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Jedinstvenog                                                      upravnog odjela Robert Simčić,
dipl.oec.

+385 51 503 783
robert.simcic@opcina-viskovo.hr

     
Odsjek za proračun, financije i računovodstvo    

Voditeljica odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

Eleonora Sokolić Brusić, univ.spec.oec.

+385 51 490 997
eleonora.sokolicbrusic@opcina-viskovo.hr

     
Viši stručni suradnik za
knjigovodstvo proračunskih
korisnika i izvještavanje

 
Martina Štefan Ibišević, mag. oec. +385 51 503 772
martina.stefan@opcina-viskovo.hr
     

Viši stručni suradnik za
knjigovodstvo proračunskih
korisnika i izvještavanje

Barbara Grbčić Pejić, dipl.oec.

+385 51 503 784

barbara.grbcicpejic@opcina-viskovo.hr

     
Stručni suradnik za knjigovodstvo
proračunskih izdataka
Lidija Kralj, oec.

+385 51 503 776
lidija.kralj@opcina-viskovo.hr

     
Stručni suradnik za EU fondove

Maja Pratengrazer, bacc.oec.

+ 385 51 501-873
Maja.Pratengrazer@opcina-viskovo.hr
     

Referent za knjigovodstvo
proračunskih prihoda

Vedrana Šanko      

+385 51 503 781
vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr                    

     
Referent za knjigovodstvo imovine Sanja Vratović

+385 51 501 863

sanja.vratovic@opcina-viskovo.hr

     
Viši stručni suradnik za obračun proračunskih prihoda Jasmina Galant-Cvek, dipl.ing.građ.

+ 385 51 501 865

jasmina.galantcvek@opcina-viskovo.hr 

     

 

Stručni suradnik za obračun proračunskih prihoda

 

Dragana Šorak Rakoš, ing. građ.

+ 385 51 501 870

dragana.sorak.rakos@opcina-viskovo.hr

 

Odsjek ureda načelnika    
Voditeljica Odsjeka ureda načelnika

 

Dorotea Vitasović, dipl.iur.

 

+385 51 501-872

dorotea.vitasovic@opcina-viskovo.hr

     
Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb Jasna Stopar, dipl. iur.

+385 51 503 786
jasna.stopar@opcina-viskovo.hr

     
Savjetnik za opće i kadrovske poslove  Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

+385 51 503 774

lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr

     
Savjetnik za društvene djelatnosti
 
Elena Grgurić, dipl.oec.

+385 51 503 780

elena.grguric@opcina-viskovo.hr

     

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Jasmina Fabac, dipl.oec.

+385 51 503 788

jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

     

Referent za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo te administrativne poslove EU projekata

Jasminka Štimac, bacc.ing.agr.

+385 51 501 866

jasminka.stimac@opcina-viskovo.hr

     

Referent za gospodarsku djelatnost, zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Tina Brnčić, univ.bacc.oec.

+385 51 503 770

ured.nacelnika@opcina-viskovo.hr

     

Savjetnik za odnose s javnošću

Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.

+ 385 51 503 771

gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr

     

Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Tea Zaklan, mag. iur.

+385 51 501 861

tea.zaklan@opcina-viskovo.hr

     
Voditelj Pododsjeka pisarnice Suzana Šepić

+385 51 503 777
suzana.sepic@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

     
Referent za poslove pisarnice Snježana Črnjar

+385 51 503 777
snjezana.crnjar@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

     
Viši referent za tajničke poslove Sanja Bakula, bacc. admin. publ.  +385 51 503 770
tajnik@opcina-viskovo.hr

 

   

 

Odsjek za komunalni sustav i investicije

 

   
Voditelj odsjeka za komunalni sustav i investicije
 
Tibor Tramišak, dipl. ing. građ.  +385 51 501 864
tibor.tramisak@opcina-viskovo.hr
     
Savjetnik za imovinsko pravne i upravne poslove Sonier Jeremić, mag.iur +385 51 503 787
sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr
     

Savjetnik za javnu nabavu

Marko Divić, mag.iur.

+385 51 501 867

marko.divic@opcina-viskovo.hr

     

Savjetnik za projekte

Josip Kordić, mag.ing.aedif. 
+ 385 503 789
     
Savjetnik za projekte Marin Carević, mag. ing.  aedif.  +385 51 490 996
marin.carevic@opcina-viskovo.hr
     

Stručni suradnik za projektiranje i javnu nabavu

Mirela Habek, ing.građ. + 385 51 490 994
mirela.habek@opcina-viskovo.hr
     

Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i projekte

Nikola Nobilo, dipl.ing.građ.

+ 385 51 490 998
nikola.nobilo@opcina-viskovo.hr

     
Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Nada Damjanović, dipl.ing. građ. +385 51 503 785
nada.damjanovic@opcina-viskovo.hr

 

   

Viši stručni suradnik za održavanje objekata i projekte

Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif.  + 385 51 501 860
rosanda.ivetic.salopek@opcina-viskovo.hr
     
Viši stručni suradnik za pravne poslove  Marko Miletić, mag.iur.

+ 385 51 503 773

marko.miletic@opcina-viskovo.hr

     
Referent za poslove komunalnog redarstva Željko Jurčić 

+ 385 51 425 596; 091/257 5003

zeljko.jurcic@opcina-viskovo.hr 

     
Referent za poslove komunalnog redarstva Hrvoje Sorić

+ 385 51 503 778; 098/240 960

komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

     
Referent za poslove prometnog redarstva Saša Ilijaš

+ 385 51 501 862

prometni.redar@opcina-viskovo.hr