Općina Viškovo - prijatelj djece

Općina Viškovo od 8. srpnja 2020. godine ponosno nosi status Općina-prijatelj djece. Da Općina sustavno ulaže u odrastanje djece i izgradnju lokalne zajednice u kojoj se svako dijete potpuno i skladno razvija i priprema za život potvrdio je i Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju kao neposredni organizatori dugoročnog društevnog i stručnog programa Gradovi i općine – prijatelji djece.

„Ovaj počasni naziv je najviše javno društveno priznanje svima koji su u Općini zaslužni za: ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece, za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, za učinke koji unaprijeđuju i uljepšavaju život djece. Status Općina-prijatelj djece obvezuje Općinu da navedene domete nastavi i održava istim opsegom i kakvoćom“, rekla je citirajući službenu Odluku dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske Sanja Škorić. Ona je ujedno čestitala Općini na entuzijazmu koji je pokazala te konkretnim aktivnostima i dokazala prije i tijekom kandidature za dobivanje ovog vrijednog Statusa.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović istaknula je kako je Viškovo jedna od rijetkih hrvatskih općina koja nema demografskih problema jer je prema podatcima Državnog zavoda za statistiku za 2018. godinu, po prirodnom prirastu na drugom mjestu od svih hrvatskih općina.

„U fokusu našeg djelovanja, a posebno posljednjih desetak godina su djeca i mladi. U ostvarivanje dječjih prava Općina Viškovo svake godine ulaže četvrtinu godišnjeg proračuna i mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Da su nam djeca iznimno važna dokazuje, među ostalim, i odluka da za vrijeme dok su vrtići bili zatvoreni zbog pandemije koronavirusa, Općina financira subvenciju u 100-postotnom iznosu neovisno o prisustvu djeteta u ustanovi predškolskog odgoja, u obrtu koji obavlja djelatnost dadilja, u produženom ili cjelodnevnom boravku, ili u alternativnim programima organiziranog boravka i podučavanja učenika. Donijeli smo i izmjene i dopune odluka iz domene predškolstva prema kojem će prava iz tih odluka imati i stranci koji nemaju stalni boravak u Hrvatskoj, a ista prava moći će ostvariti i roditelji koji su u postupku razvoda, ali još nije donesena pravomoćna presuda o razvodu. Što se tiče novih vrtićkih kapaciteta, oni su nam visoko na listi prioriteta pa novi vrtić vrijedan oko 6 milijuna kuna gradimo u Marčeljima gdje ćemo dobiti prostor za smještaj 50-ak djece u dvije vrtićke skupine. U fazi smo i projektiranja za novi vrtić i jaslice neposredno uz postojeći Dječji vrtić Viškovo. Kontinuirano pomažemo i djeci s teškoćama u razvoju te na godišnjoj bazi financiramo besplatni prijevoz i smještaj u posebnim ustanovama kao i sredstva potrebna za rad stručnih osoba. Ovdje moram istaknuti i jedan u nizu europskih projekata koji je prošao administrativnu provjeru. Riječ je o projektu "Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“. Projekt predviđa uspostavu rehabilitacijskih tretmana, mobilnog tima za djecu s problemima u ponašanju, sportske aktivnosti te uređenje i opremanje prostora za senzornu sobu te nabavu didaktike. Dodatna vrijednost projekta je njegov inkluzivan pristup jer omogućava djeci s teškoćama u razvoju i djeci urednog razvoja da se zajednički uključe u sportske aktivnosti. Što se tiče djece osnovnoškolskog uzrasta, besplatne udžbenike smo omogućili roditeljima i nekoliko godina prije nego što je to učinila država. Roditeljima financiramo i nabavu radnih bilježnica. Svake godine stipendiramo sve više i više izvrsnih učenika i studenata i jedna smo od rijetkih općina koja ne ograničava broj stipendija nego na nju imaju pravo svi koji ispune kriterij izvrsnosti. Ove godine, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, počet ćemo i s pripremnim radovima na izgradnji nove Osnovne škole u Marinićima. Status koji smo danas i službeno dobili je potvrda da su naše politike prema djeci i mladima itekako kvalitetne i da smo na dobrom putu“, istaknula je općinska načelnica i nabrojala dio onoga što Općina čini na ostvarivanju prava djece i mladih.

Načelnica se pritom zahvalila svim članicama i članovima Koordinacijskog odbora akcije Općina Viškovo-prijatelj djece koji su sudjelovali u kandidaturi i pripremi dokumentacije, liječnicama pedijatrijskih ordinacija iz Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, ali i općinskim službenicima koji su proveli zahtjevni administrativni dio pripreme za dobivanje ovog statusa. Na svečanosti dodjele Statusa bila je i pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije Dragica Marač.  

„Neke gradove i općine je trebalo nagovarati i motivirati na poduzimanje aktivnosti za dobivanje ovog statusa. Općinu Viškovo nije trebalo dodatno motivirati i poticati, vi ste sve odradili sami i na tome vam posebno čestitam. Vi ste znali koji je vaš put, zacrtali ga, pratili i vjerno slijedili svoje opredijeljenje vezano za ostvarivanje prava djece i mladih. Stvarali ste okružje po mjeri djeteta koje će biti stimulativno i poticati na dobar i kvalitetan život, na zdrav psihički razvoj. Vi sve uvjete za ovaj Status već imate jer sistematski i kontinuirano radite na zaštiti prava djece i mladih. Ovaj status Općina-prijatelj djece vam je kao diploma studentu koji ima sve petice, ali ju još nije preuzeo. Od danas ju i službeno imate i ja uopće ne sumnjam u Općinu Viškovo te sam sigurna da će se optimizam koji ste utkali radeći za djecu i mlade prenijeti i na cijelo okruženje“, rekla je na svečanosti pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije Dragica Marač. Umjesto prigodnog poklona, pročelnica je  izvijestila o odluci župana da se Općini Viškovo uplati 25 tisuća kuna za postavljanje oznaka Općina Viškovo-prijatelj djece i pokrivanje dijela troškova koji su nastali u provođenju brojnih aktivnosti uoči stjecanja ovog vrijednog statusa.

Sa ciljem učinkovitije provedbe prava iz Konvencije o pravima djeteta te sukladno preporukama Ministarstva financija o izradi dječjeg proračuna na razini jedinica lokalne samouprave te podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sastavljen je Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2019. godine 2021. godine. Isti predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u Proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za tekuću godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Ovaj dokument na jednom mjestu prikazuje ukupno planirana financijska sredstva vezana za ostvarivanje dječjih prava, a za 2019. godinu to je iznos od 23.950.000 kuna odnosno četvrtina ukupnog proračuna Općine Viškovo.

 

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2021. godine

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2020. godine

 

Pretplati se na Općina Viškovo - prijatelj djece