Prostorni plan

01.07.2020

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 38. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 07/20)

Ovim II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  izvršena je cjelovita izmjena i dopuna Plana koja obuhvaća tekstualni dio i sve grafičke priloge.

Cijeli plan dostupan je u nastavku:

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO - KNJIGA 1 I KNJIGA 2

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 09. veljače 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 04/12).

Ovim I. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 49/07) sukladno Odluci o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 21/10 i 32/10 ).

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viškovo je Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (Službene novine PGŽ broj 49/07), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viškovo.
Ciljeve i programska polazišta za izradu Plana predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Viškovo za razvoj svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja.

Kartografski prikazi prostornog plana:
 

Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj sjednici 18. prosina 2007. godine, većinom od 8 od ukupno 15 vijećnika, donijelo je Prostorni plan Općine Viškovo.
Prostorni plan objavljen je u Službenom listu 21. prosinca 2007. godine, a osam dana po Objavi stupio je na snagu.

Pretplati se na Prostorni plan