I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 09. veljače 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 04/12).

Ovim I. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 49/07) sukladno Odluci o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 21/10 i 32/10 ).

 
Dokumenti:
 
I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovo.pdf
Uvjeti korištenja i zaštite površina - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf