Jedinstveni upravni odjel

Robert Simčić, dipl. oec.

Tel: 051/503-783;  051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: robert.simcic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Dorotea Vitasović, dipl. iur.

Tel: 051/501-872
Fax: 051/257-521
e-mail: dorotea.vitasovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Jasna Stopar, dipl. iur.

Tel: 051/503-786
Fax: 051/257-521
e-mail: jasna.stopar@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

Tel: 051/503-774
Fax: 051/257-521
e-mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Elena Grgurić, dipl.oec.

Tel: 051/503-780
Fax: 051/257-521
e-mail: elena.grguric@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.

Tel: 051/503-771
Fax: 051/257-521
e-mail: gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Tea Zaklan, mag. iur.

Tel:   051/501-861
Fax:  051/257-521
e-mail:  tea.zaklan@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

 

Sanja Bakula, bacc. admin. publ.

Tel: 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: tajnik@opcina-viskovo.hr 
  Opis poslova

Eleonora Sokolić Brusić, univ.spec.oec.

Tel: 051/490-997
Fax: 051/257-521
e-mail: eleonora.sokolicbrusic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Martina Štefan Ibišević, mag. oecc.

Tel: 051/503-772; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: martina.stefan@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Jasmina Galant Cvek, dipl.ing.građ.

Tel: 051/501-865
Fax: 051/257-521
e-mail: jasmina.galantcvek@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Lidija  Kralj, oec.

Tel: 051/503-776;   051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: lidija.kralj@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Dragana Šorak Rakoš, ing. građ. 

Tel: 051/501-870
Fax: 051/257-521
e-mail: dragana.sorak.rakos@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Maja Pratengrazer, bacc.oec

Tel: 051/501-873
Fax: 051/257-521
e-mail: Maja.Pratengrazer@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Vedrana Šanko

Tel: 051/503-781; 051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova

Sanja Vratović

Tel: 051/501-863
Fax: 051/257-521
e-mail: sanja.vratovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova
  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Jedinstveni upravni odjel