Savjetnik za opće i kadrovske poslove

Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

Tel: 051/503-774
Fax: 051/257-521
e-mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova