Komunalno gospodarstvo

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Viškovo osigurava:

  • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
  • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,
  • javnost rada.

Komunalne djalatnosti koje se obavljaju na području Općine Viškovo su:

  1. prijevoz putnika u javnom prometu,
  2. održavanje javnih površina,
  3. održavanje nerazvrstanih cesta,
  4. tržnice na malo,
  5. obavljanje dimnjačarskih poslova,
  6. javna rasvjeta.
Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, a održavanje čistoće putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Održavanje javnih površina povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine povjereno je CESTE – RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377.

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo ima tvrtka DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o.

Održavanje javne rasvjete povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Službenik Općine Viškovo zadužen za održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javnih površina  je Marin Carević, tel: 091/2570012, e-mail: marin.carevic@opcina-viskovo.hr, a za održavanje javne rasvjete Vesna Milih, tel: 051/503-775 ili 099/8113165, e-mail: vesna.milih@opcina-viskovo.hr.

Službenik Općine Viškovo zadužen za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovodnih objekata  je Hrvoje Sorić tel: 051/503-778, 098/240-960, e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

26. ožujka 2019. godine sa radom počinje Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Školska ulica 11, Črešnjevo, novi koncesionar za obavljanje dimnjačarskih radova na području Općine Viškovo. Ugovor o koncesiji je sa novim koncesionarom sklopljen na razdoblje od 5 godina a temeljem provedenog postupka javne nabave.

Plan rada i plan čišćenja dimnjaka po naseljima  biti će objavljen narednih dana  na web stranicama Općine Viškovo.

Za čišćenje dimnjaka možete se direktno obratiti na kontakte koncesionara se na slijedeće telefonske brojeve:

091/430-9196

091/430-9195

042/731-304

 
Cjenik dimnjačarskih usluga.pdf
Plan čišćenja dimnjaka područje Marinići 2022.
Plan čišćenja dimnjaka područje Marinići 2023.
Plan čišćenja dimnjaka područje Viškovo, Mladenići, Sroki, Marčelji, Kosi i Saršoni 22/23
Plan čišćenja dimnjaka područje Marinići 2023./2024.
Plan čišćenja dimnjaka područje Viškovo, Mladenići, Sroki, Marčelji, Kosi i Saršoni 23/24

 

 

Ugovor o koncesiji za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Viškovo ima Dezinsekcija d.o.o., Rijeka. 

 

Ugovor o izvođenju radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba na području Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2018. godine ima tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o., Kukuljanovo.
   
Adresa: Industrijska zona, Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo
Tel./Fax: 051/ 341-054

Održavanje javne rasvjete u Općini Viškovo provodi Komunalno društvo Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Kvar možete prijaviti i u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na telefon: 051/503-785 ili 503-770.

 

Održavanje čistoće na području Općine Viškovo obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon:  051/ 353 - 444
Web: www.cistoca-ri.hr
Opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Općina Viškovo obavlja putem Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 353 - 222
Fax: 051/ 353 - 207
Web:

Prijevoz putnika u javnom prometu Općina Viškovo obavlja putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, u kojem ima suvlasnički udio.

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.
 
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 353 006
e-mail: info@energo.hr
Dežurna služba:

Grobna naknada za dodjelu grobnih mjesta (plaća se jednokratno kod dodjele):

 

     
Vrsta grobnog mjesta: Opis: Ukupno naknada
Grobno mjesto u zemlji - dvostruko Grobni okvir u zemlji 1.792,00 eura 
Jednostruka niša Jedno mjesto za lijes 2.058,00 eura 
Dvostruka niša Dva mjesta za lijes 2.655,00 eura
Četverostruka niša Četiri mjesta za lijes 4.248,00 eura 
Pretinac za urnu Jedna urna 664,00 eura 
     

 

   
Više: Odluka o visini grobnih naknada
   
Kontakt: 051/503-778
  098/240-960
  komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

 

Pretplati se na Komunalno gospodarstvo