Komunalno gospodarstvo

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Viškovo osigurava:

  • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
  • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,
  • javnost rada.

Komunalne djalatnosti koje se obavljaju na području Općine Viškovo su:

  1. prijevoz putnika u javnom prometu,
  2. održavanje javnih površina,
  3. održavanje nerazvrstanih cesta,
  4. tržnice na malo,
  5. obavljanje dimnjačarskih poslova,
  6. javna rasvjeta.
Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, a održavanje čistoće putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Održavanje javnih površina povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine povjereno je CESTE – RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377.

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo ima tvrtka DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o.

Održavanje javne rasvjete povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Službenik Općine Viškovo zadužen za održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javnih površina  je Marin Carević, tel: 091/2570012, e-mail: marin.carevic@opcina-viskovo.hr, a za održavanje javne rasvjete Vesna Milih, tel: 051/503-775 ili 099/8113165, e-mail: vesna.milih@opcina-viskovo.hr.

Službenik Općine Viškovo zadužen za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovodnih objekata  je Hrvoje Sorić tel: 051/503-778, 098/240-960, e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr