Kulturno vijeće Općine Viškovo savjetodavno je tijelo koje se osniva pri Općini Viškovo radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Viškovo, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Viškovo, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Članovi Kulturnog vijeća Općine Viškovo:

1. Dominik Damiš, predsjednik

2. Iris Udović, član

3. Ljiljana Sladonja, član

4. Branka Miočić, član

5. Doris Brusić, član

 

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća 

Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća 

Poslovnik o radu Kulturnog vijeća

Kriterij vrednovanja programa i projekata o dodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi

 

ZAPISNICI:

Zapisnik 1. sjednice

Zapisnik 2. sjednice

Zapisnik 3. sjednice