Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2018. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2017. -2018. godine
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014. - 2016. godine
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013. - 2015. godine