Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 4/18.)

1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 2/20.)

2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo  br. 4/20.)

Poslovnik o radu Općinskog vijeća  Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije  br. 37/09.)

1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/13.)

2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije  br. 33/13.)

3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije br. 14/14.