Poslovnik o radu Općinskog vijeća  Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije  br. 37/09.)

1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/13.)

2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije  br. 33/13.)

3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo
(Službene novine Primorsko-goranske županije br. 14/14.