Kapitalni projekti

“Dom” u Marinićima građevina je javne polivalentne namjene. Izgrađena je prije više desetljeća i u tom periodu, razni komercijalni i društveni programi koji su bili smješteni u njoj, aktivno su generirali centralitet naselja. U tom smislu najvažniji je bio, i danas je, katni dvoranski prostor.
Tijekom vremena, razvojem lokalne zajednice, pojavila se potreba po preispitivanju stanja i redefiniranju programske strukture "doma" s osnovnim ciljem formiranja suvremenijeg društvenog polivalentnog centra. U tom smislu pristupilo se izradi programskih koncepcija te u konačnosti i projektne dokumentacije za rekonstrukcijske zahvate na korpusu zgrade.
Općina Viškovo namjerava krenuti u rekonstrukciju i nadogradnju Općinske zgrade i susjednog Doma hrvatskih branitelja, a završetkom ovog projekta centar mjesta dobit će sasvim novu vizuru.

U dva rekonstruirana objekta, što će biti spojena središnjim ostakljenim prostorom, smjestit će se prostorije za rad Općinske uprave, nova Općinska vijećnica, podružnica knjižnice i čitaonice Halubajska zora, te kulturni dom, za različita kulturna i društvena događanja.
 

Općina Viškovo prepoznala je važnost kulturnog turizma u kojem vidi mogućnost razvoja svoga turističkog potencijala. Kao direktni rezultat implementacije plana razvoja turizma, odlučeno je krenuti u realizaciju projekta Zavičajne kuće Zvončara, od kojeg se očekuju mnogi pozitivni efekti na povećanje prepoznatljivosti Viškova kao interesantne turističke destinacije.
Može se zaključiti da sličnh projekata u Hrvatskoj ima jako malo, obzirom na bogato kulturno-povijesno nasljeđe.


Interpretacijski centri su specijalizirane institucije čija je osnovna svrha komuniciranje značaja određenog nasljeđa. Danas takvi centri dobivaju sve veću ulogu u edukativnim programima, kako obaveznim tako i onim za u slobodno vrijeme.

Interpretacijski centar je zabavno-edukativnog karaktera i pomaže posjetiteljima da osvijeste, shvate i nauče povijest i značajke određene tematike.

Zona obuhvata nalazi se u središnjem zapadnom dijelu Općine, pokraj županijske ceste Ž5021 Viškovo-Kastav, a zapadno od državne ceste u izgradnji oznake D427 Čvor Rujevica – Marišćina. Lokacija dvorane nalazi se unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone Halubjan /DPU 8/.
Pretplati se na Kapitalni projekti