Vizija misija i ciljevi

Strateški ciljevi Općine Viškovo su:

  • Učinkovito upravljanje i razvoj prostora općine
  • Zaštita i očuvanje okoliša
  • Održiv i konkurentan godpodarski sektor
  • Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života
Područje općine Viškovo je dinamičan prostor u kojemu se isprepliću i sinergijski koriste tradicionalne i suvremene vrijednosti i obilježja, te urbani i ruralni elementi.

Gospodarski i turistički razvijeno i prepoznatljivo odredište, sa socijalno osjetljivom i aktivnom zajednicom i visokim standardom kvalitete života, prati europske trendove razvoja i omogućava osobni i profesionalni rast i razvoj svakom svom mještaninu.

Strateški razvojni program za razdoblje 2015. -2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Viškovo, čija je osnovna svrha poticanje budućeg razvoja zajednice.

Strateški razvojni program

Pretplati se na Vizija misija i ciljevi