Službene novine

Godina XI - broj 7., četvrtak 21. ožujka 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o razrješenju člana i imenovanju novog člana Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2024.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o namjeni prostora u vlasništvu Općine Viškovo

 

Godina XI - broj 6., četvrtak 14. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo"

Odluka o zaduženju Općina Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Viškovu"

Izmjene Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Odluka o ponovnom pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo

Odluka o visini novčane nagrade Općine Viškovo za životno djelo za 2023. godinu

Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

Odluka o visini iznosa novčane godišnje nagrade za 2023. godinu

Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2023. godinu 

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportaše Općine Viškovo za 2023. godinu

Godina XI - broj 5., četvrtak, 29. veljače 2024. godine

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2024. godini

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2024. godinu na području Općine Viškovo

Plan upoznavanja stanovništva Općine Viškovo s opasnostima od požara

 

Godina XI - broj 4., ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu

 

Godina XI - broj 3., petak, 9. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Odluka o izmjenama Društvenog ugovora KOMUNALNOG DRUŠTVA KASTAV-VIŠKOVO društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

 

Godina XI - broj 2., četvrtak, 1. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Ugovor br.131/23 o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo -DPU 17

Pravilnik o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u proračun Općine Viškovo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina XI - broj 1., ponedjeljak, 1. siječnja 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Službene novine