Predsjednik Općinskog vijeća – Igor Rubeša, PGS
Potpredsjednik I – Denis Mladenić, SDP
Potpredsjednik II – Luka Matanić, HDZ

Jelena Balen, HDZ
Veljko Bezjak, Nezavisna lista
Jagoda Dabo, SDP
Isak Jaganjac, SDP
Ljubomir Jelić, HSLS
Jadranko Lučić, SDP
Luka Matanić, HDZ
Vinko Milardović, HDZ
Denis Mladenić, SDP
Damir Petrc, SDP
Melita Raukar, SDP
Igor Rubeša, PGS
Ervin Tomić, HDZ
Marina Tomić, HDZ
Ksenija Žauhar, Nezavisna lista
Goran Janković, predstavnik srpske nacionalne manjine u općinskom vijeću