Zapisnik 1. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina