Savjet mladih

Savjet mladih bavi se problemima i pitanjima mladih s područja Općine, te unapređivanjem njihova položaja u društvu. Uloga savjeta mladih je savjetodavna, što znači da će ono imati utjecaja na donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade.
Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće na Prijedlog odbora za izbor i imenovanje. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu savjeta mladih.

U Savjet mladih Općine Viškovo izabrani su:

Savjet mladih bavi se problemima i pitanjima mladih s područja Općine, te unapređivanjem njihova položaja u društvu. Uloga savjeta mladih je savjetodavna, što znači da će ono imati utjecaja na donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade.

Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće na Prijedlog odbora za izbor i imenovanje. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu savjeta mladih.

U Savjet mladih Općine Viškovo izabrani su:

Pretplati se na Savjet mladih