Savjet mladih saziv 2018. - 2021.

Savjet mladih bavi se problemima i pitanjima mladih s područja Općine, te unapređivanjem njihova položaja u društvu. Uloga savjeta mladih je savjetodavna, što znači da će ono imati utjecaja na donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade.
Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće na Prijedlog odbora za izbor i imenovanje. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu savjeta mladih.

U Savjet mladih Općine Viškovo izabrani su:

1. Matea Piković, zamjenik Domagoj Štefan
2. Karlo Brnelić, zamjenik Stefano Blažić
3. Ivan Sušanj, zamjenik Karlo Mladenić
4. Ema Sušanj, zamjenica Sara Sušanj
5. Jasmina Mišković, zamjenica Laura Mišković
6. Tea Mladenić, zamjenica Dora Mladenić
7. Luka Kovačević, zamjenica Brankica Jotanović

Izvješće o kandidaturi za članove Savjeta mladih.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih

Zapisnik konstituirajuće sjedice

Zapisnik 2. sjednice

Zapisnik 3. sjednice

Zapisnik 4. sjednice

Zapisnik 5. sjednice

Zapisnik 6. sjednice

Zapisnik 7. sjednice

Zapisnik 8. sjednice 

Zapisnik 9. sjednice 

Zapisnik 10. sjednice

Izvještaj o radu Savjeta mladih

Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2019. godinu

Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2020. godinu