Arhiva

U svibnju 2011. godine započeli su radovi na kapitalnom objektu izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu. Glavni projektant je Marino Štefan, ing. građ. ispred tvrtke Adriaprojekt d.o.o. Izvođač radova je tvrtka Lavčević d.o.o. iz Splita, izabrana putem javnog natječaja. 

Predviđeno trajanje radova na izgradnji građevine je 14 mjeseci, a ugovorna vrijednost radova je 13.252.448,42 kn (bez PDV-a).

Do prosinca 2011. godine izvođač je izveo sljedeće radove:

I. Faza
Izvedba kompletnih pripremnih i zemljanih radova građevine,temeljenje izvođenjem benotto pilota (armirano-betonski piloti koji se buše u nasipu do čvrstog sraslog materijala, ugrađuje se armatura i vrši betoniranje). Temeljenje građevine je projektirano na ukupno 55 pilota poprečnog presjeka 80 cm i dužine od cca 6 m do 20 m ovisno o konfiguraciji terena.

Faza V.  podrazumjeva izvođenje konstrukcije kata (AB nosivi zidovi i zidovi zidani blok opekom, AB konstrukcija etaže i međukatna konstrukcija prema potkrovlju i ravni krov).

 

Dovršeni su krovopokrivački radovi na zgradi vrtića.Trenutno se radi na obrtničkim radovima na objektu i na radovima vanjskog uređenja oko objekta.

Izvođač radova radi na obrtničkim radovima i na vanjskom uređenju okoliša. Započelo se i sa ugradnjom aluminijske bravarije vanjskih otvora i ugradnjom zidnog grijanja.

Faza IX završetak zidanja pregradnih zidova i postava instalacija
   
Faza X završetak svih instalacija i unutarnjeg žbukanja
   
Faza XI završetak fasaderskih radova i postava unutarnje stolarije

Okončanje izvedbe zidnih i podnih obloga.

Faza VI  podrazumjeva izvedbu konstrukcije potkrovlja (krov građevine - tesarski radovi).
Izvođač radova trenutno radi na izradi drvene krovne konstrukcije i izradi vodovodne instalacije u objektu.

Pretplati se na Arhiva