Faza V

Faza V.  podrazumjeva izvođenje konstrukcije kata (AB nosivi zidovi i zidovi zidani blok opekom, AB konstrukcija etaže i međukatna konstrukcija prema potkrovlju i ravni krov).