nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Kuća halubajskega zvončara otvorila prijave za prvi ljetni kamp za djecu od 1. do 4. razreda

Kuća halubajskega zvončara organizira prvi ljetni kamp za djecu od 1. do 4. razreda. Kamp u svom obliku po prvi puta lokalnoj zajednici i svim drugim zainteresiranim nudi formu ljetnog kampa koji naglasak stavlja na kreativnost u polju kulture i umjetnosti, sporta, druženja i naravno – odličnu zabavu. 

Ljetni rasPUST će djeci uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole ponuditi cijeli niz radioničkih, kreativnih, izvedbenih ali i sportskih programa koji omogućuju kvalitetniji razvoj životnih sposobnosti i vještina kod djece, te ih kroz obilje kulturnog i kreativnog sadržaja senzibiliziraju s prostorima kulture i svijeta općenito. Ljetni rasPUST omogućit će djeci dane ispunjene kvalitetnim sadržajima poslije završetka školske godine, a fokus cijelog programa stavljen je, naravno na kulturu i umjetnost koje kao svojevrsna ”nadogradnja” života obogaćuju našu svakodnevicu i čine naše živote ispunjenima.

Ljetni rasPUST održat će se od ponedjeljka, 24. lipnja do subote, 29. lipnja 2024. godine u Kući halubajskega zvončara, a započet će besplatnim koncertom popularnih Kišnih razdraganaca koji će se održati u ponedjeljak, 24. lipnja u 20:00 sati u parku ispred Kuće halubajskega zvončara.

Kamp uključuje tri programska modula: Glazbena zvijezda, Zeleni superjunak i Kreativac, a detaljnije informacije o programu, načinu prijave i cijeni možete saznati na poveznici.

 

Obavijest o produženju roka

Dana 12. travnja 2024. godine vlasnici zakonito izgrađenih nekretnina u blizini deponija Viševac koji su temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Viškovo stekli pravo na obeštećenje za umanjenu vrijednost nekretnine su pozvani da dostave ažurirane podatke ukoliko je došlo do promjene računa za isplatu ili ukoliko je došlo do promjene nositelja prava na obeštećenje.

ROK ZA DOSTAVU PODATAKA PRODUŽUJE SE DO 12. srpnja 2024. GODINE

Popunjen i potpisan obrazac s podacima i potrebnom dokumentacijom vlasnici nekretnine koji su i nositelji prava na obeštećenje trebaju dostaviti Općini Viškovo osobno ili putem pošte na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3 ili putem elektoničke pošte na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr

OBRAZAC

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinske načelnice Općine Viškovo o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja za javnu raspravu, KLASA: 350-01/18-01/5, URBROJ: 2170-35-06/06-24-37, dana 23. svibnja 2024. godine, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole (u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se u razdoblju od 17. do 25. lipnja 2024. godine.

Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 10:00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Viškovo (https://www.opcina-viskovo.hr/).

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 18. lipnja 2024. godine u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, 51216 Viškovo, u 16:30 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana upućuju se do 25. lipnja 2024. godine na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili  e-poštom: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinske načelnice Općine Viškovo o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja za javnu raspravu, KLASA: 350-01/23-01/6, URBROJ: 2170-35-06/06-24-18, dana 23. svibnja 2024. godine, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) (u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se u razdoblju od 17. do 25. lipnja 2024. godine.

Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 10:00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Viškovo (https://www.opcina-viskovo.hr/).

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 18. lipnja 2024. godine u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, 51216 Viškovo, u 16:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana upućuju se do 25. lipnja 2024. godine na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili  e-poštom: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Potpisan Sporazum o financiranju i provođenju postupka zajedničke nabave za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri

Općina Viškovo i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka potpisali su Sporazum o financiranju i provođenju postupka zajedničke nabave za rekonstrukciju županijske ceste 5025 na dionici Vozišće-Mavri u dužini nešto manjoj od 400 metara. Slično kao i prilikom zahtjevne rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi te izgradnje petoga viškovskog rotora kod skretanja za Mladeniće, u ovom zahvatu vrijednom nešto više od milijun eura sudjelovat će Općina Viškovo, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije te KD Vodovod i kanalizacija. Sporazum su potpisali načelnica Općine Viškovo Sanja Udović, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andrej Marochini, a potpisivanju je prisustvovao i ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić.

Kroz suradnju ovih partnera na spomenutoj dionici izgradit će se nova vodovodna i kanalizacijska mreža, novi sustav oborinske odvodnje s dvije upojne građevine, nova javna rasvjeta, elektro-energetska mreža te DTK mreža (distributivno-telekomunikacijska kanalizacija). Ono što je najvažnije, izgradit će se obostrani nogostup i nova kolnička konstrukcija.

„Rekonstrukcija ove dionice koja je jedna od najfrekventnijih prometnica u Viškovu izuzetno je važna iz više razloga. Obnovit će se postojeća cesta i izgraditi moderna prometnica sigurna za promet svih sudionika u prometu, a osobito pješaka koji će se tom dionicom daleko sigurnije kretati s obzirom na izgradnju obostrano postavljenih nogostupa. Rekonstrukcijom će se ujedno obuhvatiti sve komunalne instalacije čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj tog dijela Viškova. Zahvaljujem se KD Vodovod i kanalizacija, Županijskoj upravi za ceste, na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji koja je posebno do izražaja došla i prilikom rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi te izgradnje kružnog raskrižja u centru Viškova. Nadam da ćemo i ovaj značajan projekt uspješno realizirati i unaprijediti komunalnu infrastrukturu ovog dijela Viškova“, istaknula je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Sukladno potpisanom Sporazumu, procijenjena vrijednost investicije rekonstrukcije, odnosno izgradnje građevine infrastrukturne namjene  - županijske ceste oznake ŽC 5025, dionice ceste Vozišće – Mavri s pratećom infrastrukturom iznosi 1.030.635,77 eura. Od tog iznosa, Županijska uprava za ceste osigurala je nešto manje od 400 tisuća eura. Općina Viškovo i KD Vodovod i kanalizacija zajednički će izdvojiti nešto više od 470 tisuća eura dok će Općina Viškovo samostalno uložiti nešto više od 162 tisuće eura.

 „Izgradnja nove vodovodne i kanalizacijske infrastrukture na dionici županijske ceste Vozišće-Mavri predstavlja još jedan značajan korak u poboljšanju vodnih usluga na području Općine Viškovo. U sklopu ove investicije izvršit će se zamjena postojećeg vodovoda u ukupnoj duljini od oko 420 m i izgradnja sanitarne odvodnje u ukupnoj duljini od 387 čime će se osigurati pouzdana vodoopskrba i odvodnja te povećati dostupnost javnih vodnih usluga. KD ViK d.o.o. Rijeka iz godine u godinu izdvaja značajna sredstva za razvojne projekte na području Viškova, a uz redovne investicije, ViK ovdje provodi i 24,2 milijuna eura vrijedno proširenje kanalizacijske i vodovodne mreže u okviru europskog projekta Aglomeracija Rijeka kojim će se izgraditi oko 35 km javne kanalizacije i 18 km vodovoda i time doseći europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama.“, rekao je direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić rekao je kako ŽUC jako dobro surađuje sa svim jedinicama lokalne uprave i samouprave.

„Ovo je primjer još jedne uspješne suradnje s Općinom Viškovo i KD ViK Rijeka. Iza nas je i dovršeni projekt izgradnje rotora na jednom od najfrekventnijih križanja na području Viškova, a ovom rekonstrukcijom dionice ceste Vožišće-Mavri prilikom koje ćemo izgraditi novu kolničku konstrukciju i obostrani nogostup, povećat će se razina sigurnosti svih sudionika u prometu, posebice pješaka. “, kazao je ravnatelj Županijske uprave za ceste Robert Maršanić.

Konstituiran Savjet mladih Općine Viškovo

U vijećnici Općine Viškovo u Saršonima jučer je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Viškovo. Članovi Savjeta mladih su Andrej Mandić, Tanja Vrbanac, Nadia Mujić, Borna Suljanović i Fran Blažić.  Oni su za predsjednika jednoglasno izabrali Bornu Suljanovića, za zamjenika predsjednika Frana Blažića, a za predstavnicu viškovskih mladih u Savjetu mladih Primorsko-goranske županije Nadiu Mujanović. Odluku o izboru članova Savjeta mladih donijelo je Općinsko vijeće Općine Viškovo na sjednici održanoj 14. svibnja ove godine nakon obrade prijava pristiglih na ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidature za članove savjeta mladih općine Viškovo.

„Zahvaljujem se kolegama na ukazanom povjerenju, nadam se dobroj komunikaciji i suradnji iz koje će proizaći i određeni rezultati“, rekao je predsjednik Savjeta mladih Općine Viškovo Borna Suljanović.  

Konstituirajuću sjednicu vodio je predsjednik Općinskog vijeća Bojan Kurelić koji je članovima čestitao i poručio da budu uporni. Istaknuo je da, sukladno Zakonu o savjetima mladih, mandat članova Savjeta mladih traje koliko i mandat Općinskog vijeća odnosno do lokalnih izbora koji se održavaju treće nedjelje u svibnju iduće godine. Članovima Savjeta je poručio da ih ta činjenica ne obeshrabri nego motivira, kako za rad tako i za eventualnu kandidaturu nakon isteka prvog mandata.  

„Komunicirajte s mladima, udrugama i pojedincima. Tražite sredstva koja će vam malo tko odbiti ako imate kvalitetne prijedloge. Mi smo vam na usluzi, a ja osobno imam puno iskustva u radu s mladima i stojim vam na raspolaganju.“, rekao je Bojan Kurelić.

Čestitkama se pridružila i općinska načelnica Sanja Udović rekavši kako u Viškovu ima nešto više od 3 tisuće mladih od 15 do 30 godina života.

„Drago mi je da ste prepoznali svoju priliku, bili ste uporni u prijavama pa sam zadovoljna što smo i konstituirali Savjet mladih. Imala sam priliku surađivati s bivšim sazivima i mogu reći da je vaša uloga kao članova savjeta mladih u smislu suradnje s predstavničkim tijelom i izvršnom vlašću izuzetno važna. Prijašnji sazivi davali su konstruktivne prijedloge koji su bili uvršteni ili kroz prijedloge akata koje donosi Općinsko vijeće ili u smislu kreiranja programa za koje se pokazalo da su od šireg interesa naših mladih mještana što je jedan mjerljiv doprinos rada i funkcioniranja Savjeta mladih. Imamo velika očekivanja od vas, nemojte da vas to obeshrabri nego motivira, vi ste prepoznali priliku i počeli proaktivno promišljati sredinu i okruženje u kojem živite. Nadam se da ćete kroz svoje razmišljanje i aktivizam unaprijediti život mladih ljudi s Viškova i biti kvalitetan korektiv u donošenju odluka Općinskog vijeća i mene kao načelnice“, poručila je mladima općinska načelnica Sanja Udović i članovima predložila da prouče Program za mlade Općine Viškovo 2024.-2026. kojeg je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće krajem prošle godine.

Zamjenik općinske načelnice Denis Mladenić članovima Savjeta mladih zahvalio je na angažmanu te ih pozvao da budu aktivni i predlažu aktivnosti koje će dodatno poboljšati položaj mladih u Viškovu.

U obuhvatu kružnog raskrižja u centru Viškova postavljene kamere za nadzor prometa

Sukladno prethodnim najavama, prometni redar Općine Viškovo će od utorka 4. lipnja početi sa sankcioniranjem vlasnika vozila koji krše prometne propise u obuhvatu kružnog raskrižja u centru Viškova. Dvije kamere za nadzor prometa u mirovanju postavljene su prije 20-ak dana, a nakon pokusnog rada tijekom kojeg se prekršaji nisu evidentirali, prometni redar će sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama sankcionirati vlasnike vozila koji svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu i smanjuju protočnost prometa u samom centru Viškova.

Ujedno će se početi nadzirati i poštivanje regulacije prometa u mirovanju kad je riječ o parkiranju na sporednoj prometnici koja od groblja Viškovo vodi prema centru općine. Naime, parkiranje je na toj dionici dozvoljeno u trajanju do najviše 120 minuta i to radnim danom od 06:00 do 20:00 sat. Pakiranje bez vremenskog ograničenja dozvoljeno je svakog dana od 20:00 do 06:00 ujutro, a nedjeljom i blagdanom od 0-24 sata. Počevši od 4. lipnja, prometni redar će uz pomoć kamera za nadzor prometa sankcionirati i vlasnike vozila koji ne poštuju navedena vremenska ograničenja.

Ljetno radno vrijeme Općinske uprave

Od 3. lipnja 2024. godine do 31. kolovoza 2024. godine Općinska uprava radi prema ljetnom radnom vremenu:

UREDOVNO VRIJEME za prijem stranaka:

OPĆINA VIŠKOVO, 1. KAT

Ponedjeljak:   7,30 - 10,30 
Utorak:  13,00 -17,00
Srijeda:   7,30 - 10,30
Četvrtak:   7,30 - 10,30

Petkom se stranke ne primaju.

UREDOVNO VRIJEME PISARNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA STRANKE

Ponedjeljkom i srijedom:  7,00 -  10,30 
Utorkom: 13,00 - 17,00
Četvrtkom:  7,00 -  10,30
Petkom: 

 7,00 -  10,30

UREDOVNO VRIJEME - PRIZEMLJE

VIŠI SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

STRUČNI SURADNIK - KOMUNALNI REDAR I POSLOVI UPRAVE GROBLJA

Ponedjeljkom, srijedom, četvrtak:

  7,00 -  10,30  

Utorkom:  13,00 - 17,00
   

PROMETNI REDAR

Utorkom:  15,30 - 16,30

 

Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima dostupna je na sljedećoj poveznici:  

Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo

Dječji buvljak u Kući halubajskega zvončara

Pozivamo vas na prvi Dječji buvljak u Kući halubajskega zvončara u sklopu kojega će posjetitelji moći besplatno razmjenjivati igračke i dječje slikovnice! 

Da, dobro ste pročitali, u subotu, 1. lipnja od 11 do 13 sati u parku Kuće halubajskega zvončara ćete na jednostavan i zabavan način moći međusobno razmjenjivati igračke i slikovnice bez upotrebe novca - sve po principu robne razmjene.

U parku će za sve izlagače biti postavljeni stolovi koji će služiti kao izložbena mjesta na kojima će se izlagati igračke. Izlagači mogu slobodno doći, donijeti svoje igračke ili slikovnice i sami birati svoja mjesta za izlaganje bez prethodne prijave. Svi posjetitelji moći će slobodno cirkulirati parkom, razgledavati igračke, isprobavati ih, čitati slikovnice, mijenjati se i uzimati ih u dogovoru s izlagačima.

Atmosfera na buvljaku je opuštena i druželjubiva, a cilj ovakvih programa je povezivanje unutar lokalne zajednice kroz druženje, razmjenu ideja (i igračaka) i dobru zabavu.

Igračke koje su vam dosadile donesite i ponudite ostalima, a vi zauzvrat odaberite nešto novo, fora i besplatno. Vidimo se va Kuće halubajskega zvončara!

Napomena: u slučaju kiše, Dječji buvljak selimo u prizemlje KHZ-a i koristimo ulaz s donje strane Kuće.

 

Pretplati se na Feed naslovnice