nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

HALU BOOK - programi poticanja čitanja na području općine Viškovo

Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora nastavlja sa zanimljivim čitalačkim programima i u mjesecu veljači kojima je cilj poticanje čitanja kod djece, mladih, nezaposlenih, osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom. U nastavku donosimo detalje svakog pojedinog programa, kome je isti namijenjen i termine održavanja te ovim pute pozivamo sve zainteresirane ciljane skupine s područja općine Viškovo da se prijave!!

Čitateljska radionica 54+, namijenjena osobama od 54 godine i više.
Radionica „Mali čitateljski kutić“ namijenjena djeci školskog uzrasta od 7 do 13 godina
„Pričaonica za najmlađe“ namijenjena djeci predškolskog uzrasta od 4 do 7 godina
Čitateljski klub „V Book“ namijenjen mladima od 14 do 25 godina
Čitateljski klub „V Book“ namijenjena osobama s invaliditetom
Čitateljski klub „V Book“ namijenjen je nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri HZZ-u

Sve detalje o pojedinim radionicama i načinu prijave te vremenu i mjestu održavanja možete pročitati OVDJE.

Raspored 

 

Počelo je zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina

U srijedu 1. veljače 2023. godine Općina Viškovo počinje zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka 2023. godine što je dovoljno vremena za sve korisnike. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 4.000,82 kuna mjesečno odnosno 531 eura.

Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.996,64 kuna (265 eura) ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura (1.100,04 kuna). Korisnici s prihodima između 1.996,72 kuna (265,01 eura) i 3.315,18 kuna (440 eura) dobit će 93 eura (700,71 kuna), a korisnici s prihodima između 3.315,26 kuna (440,01 eura) i 4.000,82 kuna (531 eura) imaju pravo na pomoć u iznosu od 67 eura (504,81 kuna).

Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

MOLIMO MJEŠTANE DA OBRATE PAŽNJU DA OBAVEZNO ISPUNJAVAJU NOVI OBRAZAC ZA 2023. GODINU NA KOJEM SE UPISUJU PODATCI O OSTVARENIM PRIMANJIMA U 2022. GODINI. 

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

- osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
- osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo. 

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju gore navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Molimo korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom i srijedom od 8:30 do 11:00 sati i od 15:00 do 16:00 sati, utorkom od 13 do 17 sati i četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati.

U Marinićima postavljen video sustav za nadzor prometa u mirovanju

Ovih je dana u Marinićima, najvećem viškovskom naselju, točnije u njegovom samom centru kod kružnog toka uz javnu površinu Marinići, postavljen video sustav za nadzor prometa u mirovanju. Na postojeće stupove javne rasvjete instalirane su kamere koje će uskoro početi sankcionirati najučestalije prekršaje iz domene prometa u mirovanju odnosno zaustavljanje i parkiranje na autobusnim stajalištima, na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, na pješačkim prijelazima, u raskrižjima te zaustavljanje i parkiranje suprotno postavljenim prometnim znakovima.

Prijenos 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Prijenos 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 26. siječnja 2023. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 26. siječnja 2023. u 18 sati

Održan 22. Halubajski karneval

U subotu, 21. siječnja 2023. godine, održan je 22. Halubajski karneval. Kako je bilo, pogledajte na facebook stranici Turističke zajednice općine Viškovo na sljedećoj poveznici https://www.facebook.com/VisitViskovo

 

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj dana 17.01.2023. godine raspisuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 13.02.2023. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.  

Radno vrijeme Općinske uprave 17.1.2023.

Radno vrijeme Općinske uprave 17. siječnja 2023. godine je do 17.00 sati.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2022. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/18.) dana 16. siječnja 2023. godine objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2022. godinu

Javni poziv za zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja manifestacije 22. Halubajski karneval

Općinska načelnica Općine Viškovo dana 16. siječnja 2023. godine raspisuje:

Javni poziv za zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja manifestacije 22. Halubajski karneval

Prijavni obrazac

Prikaz lokacije

Otvaranje ponuda je javno u održat će se dana 20. siječnja 2023. godine u 10:00 u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo

Pretplati se na Feed naslovnice