nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća kao i Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva. 

Javni pozivi dostupni su na sljedećim poveznicama:

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Ostale informacije o Javnim pozivima dostupne su na mrežnim stranicama Fonda http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 38. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 07/20)

Ovim II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  izvršena je cjelovita izmjena i dopuna Plana koja obuhvaća tekstualni dio i sve grafičke priloge.

Cijeli plan dostupan je u nastavku:

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO - KNJIGA 1 I KNJIGA 2

Obavijest Općine Viškovo o radu sa strankama u pisarnici

Od 1.7. 2020. pisarnica Općine Viškovo prima stranke prema sljedećem radnom vremenu:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK OD 8:30 DO 10:30 SATI

UTORAK OD 15:00 DO 17:00

Zbog epidemiološke situacije, pisarnica radi i dalje tako da se svi zahtjevi, podnesci i sve potrebno dostavlja putem pošte ili putem e-maila: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Službenici pisarnice dostupni su i putem telefona 051/503-777.

Zbog zaštite mještana i službenika, stranke se i dalje upućuju da u što većoj mjeri koriste mogućnost slanja svih zahtjeva, podnesaka i ostalih dokumenata putem pošte ili e-maila pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Svi zahtjevi dostupni su na web stranici Općine Viškovo http://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx

Ako niste u mogućnosti zahtjev podnijeti na jedan od gore navedenih načina, možete to, UZ OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE MASKE, učiniti osobno u pisarnici na sljedeći način:

  • Pozvoniti na parlafon koji se nalazi na ulazu u pisarnicu.
     
  • Ulaziti jedan po jedan u prostor pisarnice.
     
  • Nakon ulaska obavezno je dezinficirati ruke putem bezkontaktnog aparata za dezinfekciju i proći kroz DS barijeru koja služi za dezinfekciju obuće.

MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE NAVEDENIH UPUTA, A SVE U CILJU SMANJENJA MOGUĆNOSTI ZARAZE VIRUSOM SARS-COV 2.

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine broj 3/2020

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/02, URBROJ: 2170-09-06/05-20-2 od 18. veljače 2020. godine, dalje u tekstu Jani poziv) Općinska načelnica Općine Viškovo donosi Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine br. 3/2020.

TEKST ODLUKE

Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je dodatne upute za pojedince, a vezano uz prilagodbu svakodnevnog života u Hrvatskoj novonastalim okolnostima i trenutnoj epidemiološkoj situaciji. 

Upute - što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje dostupne su na sljedećoj poveznici:

Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj

Novi vozni redovi Autotroleja

Iz Komunalnog društva Autotrolej stigla je obavijest kako od ponedjeljka 29. lipnja 2020. godine na snagu stupaju novi vozni redovi na prigradskim linijama.  

Vozni red linija 19, 20 i 21 dostupan je na sljedećoj poveznici LINIJA 19 20 21

Vozni redovi ostalih linija dostupni su na sljedećoj poveznici https://www.autotrolej.hr/novosti-i-obavijesti/novi-vozni-redovi-na-prigradskim-linijama-2/

Kontrola pridržavanja Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID 19 u noćnim klubovima

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova. Tekst Odluke dostupan je na sljedećoj poveznici:

Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova 

Obavezno nošenje zaštitnih maski u sredstvima javnog prijevoza

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je izmjenu Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Sukladno odluci, od 25. lipnja 2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski za lice prilikom korištenja javnog gradskog prijevoza.
U Odluci stoji: “Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznom sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom. Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice.”

Stožer civilne zaštite RH donio je i dopunu Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske kojom je utvrđen poseban režim ulaska u Republiku Hrvatsku osoba koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Te osobe dužne su boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Obveza samoizolacije ne primjenjuje se na putnike koji prilikom ulaska u RH tranzitiraju kroz navedene zemlje. 

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini. 

TEKST JAVNOG POZIVA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBAVIJEST - Mjere pomoći gospodarstvu pogođenom epidemijom bolesti COVID 19 na području Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID - 19. 

TEKST ODLUKE

Zahtjevi i obrasci potrebni za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, za oslobođenje od plaćanja zakupnine na javnim površinama te za oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Viškovo dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=1837

Dokumentacija se predaje isključivo u elektronskom obliku na e-mail pisarnica@opcina-viskovo.hr 

Pretplati se na Feed naslovnice