nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja u 2020. godini

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 23. prosinca 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU  o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja u 2020. godini

Općina Viškovo u još jednom EU projektu

„Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“ naziv je projekta za kojeg je Općini Viškovo putem ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Rijeka odnosno  Europskog socijalnog fonda odobreno 100-postotno financiranje u iznosu od 2.469.954,58 kuna. Prijavitelj projekta je Općina Viškovo, a partneri su Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica iz Kostrene.

Odluka br.2 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture područja u 2020. godini

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. prosinca 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU br.2 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture područja u 2020. godini

Odluka o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15 i 7/20.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu od 08. svibnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana 15. prosinca 2020. godine donosi 

ODLUKU o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu

Obavijest - izdavanje e-Propusnica za osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko – goranske županije

Od 23. prosinca 2020. godine do 8. siječnja 2021.godine na snazi je Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. 

Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije temeljem Upute za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH ima ovlaštenje za izdavanje e-Propusnica za osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko – goranske županije i napuštaju područje županije u slijedećim slučajevima;

 1. Pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb 
 2. Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

Ad. 1.) E-Propusnice se izdaju za pacijente i osobe koje se nalaze u pratnji ili prevoze osobe kojima je potrebna medicinska skrb
Ad. 2.) E-Propusnice se izdaju osobama koje obavljaju neophodnih poslovne obaveze izvan područja Primorsko – goranske županije, a koje se ne odnose na osobe navedene u čl. II. Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (toč. a, b, c, f i g – koriste potvrdu, Prilog 2 ) 

Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije izdavati će e-Propusnice putem;
 A) Sustava e-Propusnice (https://epropusnice.gov.hr/)
 B) Elektronske pošte; propusnice@pgz.hr (Kontakt tel. 051/351 724)

 Ad. A) Proces izdavanja e-Propusnice:

• U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr 
• Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu 
• Potvrdite svoje podatke 
• Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
• Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev 
• Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Ad. B) Zahtjevi elektroničkom poštom se dostavljaju iznimno i moraju sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva. 

Za ostale neophodne slučajeve napuštanja područja Primorsko – goranske županije (Odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr.) e-Propusnice će izdavati Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske (Kontakt e-mail; propusnica@civilna-zastita.hr).

Usvojen Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu iznosi 85.865.000,00 kuna. Izglasan je s 9 devet glasova za i 8 protiv na sjednici Općinskog vijeća koja je održana u Domu hrvatskih branitelja uz poštivanje epidemioloških mjera te sudjelovanje dvije članice Vijeća putem Zoom aplikacije. U projekcijama za 2022. godinu Općina Viškovo planira ukupne prihode i primitke Proračuna od 122.795.000,00 kuna, a za 2023. godinu 100.735.000,00 kuna. Do povećanja u 2022. i 2023. godini dolazi zbog realizacije dvaju kapitalnih projekata – nove škole Marinići i Kuće Halubajskega zvončara.

Izgradnja školske zgrade u Marinićima stajat će oko 80 milijuna kuna, a financirat će ju u jednakom omjeru Općina Viškovo i Primorsko-goranska županija kao osnivač škole. Općina Viškovo će pak samostalno izdvojiti 30-ak milijuna kuna za vanjska igrališta,  parkovne površine, javno parkiralište te rekonstrukciju dviju prometnica za pristup budućem školskom kompleksu koji bi trebao biti završen tijekom 2024. godine.

Što se tiče Kuće Halubajskega zvončara, riječ je o kapitalnom kulturnom objektu koji će na jednom mjestu spojiti tradiciju, baštinu, gastronomiju, turizam, edukaciju i dom halubajskih zvončara u svakom smislu te riječi. Za taj je projekt Općini Viškovo putem ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Rijeka u sklopu šireg projekta Povežimo se baštinom već odobreno 7.826.428,56 kuna.

Za realizaciju ova dva generacijska projekta Općina Viškovo će se u 2021. godini kreditno zadužiti. Iznos zaduženja ovisit će o rezultatima prijava na razne natječaje nacionalnih i europskih fondova. Nakon što budu poznati svi parametri,  Odluku o kreditnom zaduženju donijet će Općinsko vijeće na nekoj od sljedećih sjednica. Kreditna sredstva će se povlačiti ovisno o iznosu ostvarenih pomoći iz drugih izvora financiranja.

U Proračunu za 2021. te projekcijama za 2022. i 2023. godinu osigurana su sredstva za ispunjavanje svih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, gospodarstvu, zdravstvu, socijali, sportu, kulturi i ostalim društvenim područjima. Osigurana su tako sredstva za brojne pomoći koje općina pruža svojim mještanima, roditeljima će se i dalje financirati nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce, a osobe starije od 65 godina i dalje će imati pravo na jednokratnu godišnju novčanu naknadu u iznosima od 400, 600 ili 1000 kuna ovisno o visini mjesečnih prihoda. Sljedeće godine profunkcionirat će i Info punkt za mlade u Saršonima u prostoru Stare škole Saršoni čija je adaptacija završena ovih dana.

U segmentu izgradnje komunalne infrastrukture, 2021. godine počet će temeljita rekonstrukcija raskrižja u centru Viškova kod groblja i skretanja za Mladeniće. Jedno od najfrekventijih križanja u Viškovu bit će izvedeno kao kružno raskrižje čime će se značajno poboljšati protočnost prometa i sigurnost svih sudionika u prometu. Sljedeće godine počinje i izgradnja ceste Adriametal-Turčino, ceste u Benčanima te uređenje parkirališta kod NK Halubjan. Izgradit će se i oborinska odvodnja na dionici od Gornjih Sroka do Ilovce, a nastavlja se i s izgradnjom upojnih bunara. Za dogradnju vodovodne mreže i realizaciju novih vodovodnih ogranaka 2021. godine je osigurano 2 milijuna kuna. Sredstva za daljnje širenje vodoopskrbne mreže planirana su i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, a ujedno su planirana i gotovo dvostruko veća ulaganja u izgradnju upojnih bunara. U 2021., 2022. i 2023. godini osigurana su i povećana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u svim područjima. Izgradnja oborinskog kolektora Marinići trebala bi početi 2022. godine. Gotovo 4,5 milijuna kuna uložit će se u rekonstrukciju svlačionica i objekata NK Halubjan koja će početi 2022. godine. Iste godine počet će i rekonstrukcija ceste Vozišće-Mavri te izgradnja parkirališta kod zdravstvene stanice u Viškovu. 2022. i 2023. nešto više od 1,6 milijuna kuna Općina će izdvojiti za izgradnju modernog dječjeg igrališta u sklopu središnje parkovne površine neposredno uz Dječji vrtić Viškovo.

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 3. Pravinika o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine" broj; 107/14), članka 46. stavka 2. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, a u svezi odluke ravnatelja o utvrđivanju kriterija za upis u program predškole za 2021. godinu, Dječji vrtić Viškovo objavljuje 

Obavijest o javnoj raspravi za Plan upravljanja gospodarskom jedinicom "Podplanina"

Hrvatske Šume uputile su obavijest da je izrađen Program gospodarenja gospodarskom jedinicom "Potplanina" s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Dana 16. prosinca 2020. godine od 09.00 do 18.00 sati u prostorijama Šumarije Rijeka održat će se javna rasprava o podacima za Plan upravljanja gospodarskom jedinicom  "Potplanina".

Obavijest Hrvatskih šuma

Preuzimanje poklon paketa Djeda Božićnjaka

Općina Viškovo obavještava roditelje da uskoro počinje preuzimanje poklon paketa Djeda Božićnjaka. Djeca koja pohađaju programe vrtića i obrta za dadilje na području Općine Viškovo (vrtići Viškovo, Malik, Maza, Loptica, Zvončica, Sreća i obrti: En Ten Tini, Zlatni danci, Bambi) poklone će dobiti u svojim ustanovama predškolskog odgoja i obrtima za dadilje.

Roditelji djece koja pohađaju vrtiće ostalih osnivača i obrta za dadilje poklon pakete mogu preuzeti od 18. prosinca 2020. do 31. prosinca 2020. godine u prostorima Doma hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3 (preko puta ulaza u zgradu Općine) u sljedećim terminima:

Ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati

Utorak od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 17:30

Srijeda od 08:00 do 12:30

Četvrtak od 08:30 do 15:30

Petak od 12:00 do 13:30

U istim terminima poklone mogu preuzeti i roditelji djece od navršene 1 godine do polaska u školu, a koja ne pohađaju vrtiće ili obrte za čuvanje djece. 

Napomena: prilikom preuzimanja poklona potrebno je imati dokument iz kojeg je vidljiv OIB ili datum rođenja djeteta. 

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča, KLASA: 372-03/20-01/09, URBROJ: 2170-09-06/13-20-05, od 9. prosinca 2020. godine, dana 9. prosinca 2020. godine, raspisuje se

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča

Pretplati se na Feed naslovnice