sanja-udovic.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Općine Viškovo

Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo (Sližbene novine Općine Viškovo broj 3/18.) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 27. ožujka 2019. donijela je:ODLUKU O PROVOĐENJU RADOVA ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/18.) dana 22. ožujka  2019. godine objavljuje  JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2018. godinu.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2018. godinu dostavljaju se do 12. travnja 2019. godine, u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, s naznakom „Prijedlog za dodjelu Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2018. godinu“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.   

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2018. godinu.

Humanitarna akcija za samce i obitelji s djecom radnika "3. Maja" Rijeka

Hrvatski crveni križ, Gradsko drušvo crvenog križa Rijeka organizira humanitarnu akciju za samce i obitelji s djecom radnika "3. Maja" Rijeka. U akciju je uključen i Crveni križ Viškovo.

Kriterije raspodjele humanitarne pomoći utvrdila je komisija za socijalne aktivnosti i pomoći Gradskog društva Crvenog križa Rijeka što je prihvaćeno na 30. sjednici Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 14.03.2019. godine.

Kriteriji

Popis i adrese sabirnih centara

Obrazac 1

Obrazac 2

 

Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

S ciljem dodatnog obogaćivanja kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. raspisuje javni poziv za predlaganje cjelovito osmišljenih programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture koji će se realizirati u razdoblju od 1. veljače 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i/ili na području Primorsko-goranske županije, uz mogućnost ekstenzije dijela programa, odnosno odvijanja dijela aktivnosti drugdje.

Link na javni poziv

Obavijest mještanima o novom koncesionaru za obavljanje dimnjačarskih radova

Obavještavamo vas da 26. ožujka 2019. godine sa radom počinje Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Školska ulica 11, Črešnjevo, novi koncesionar za obavljanje dimnjačarskih radova na području Općine Viškovo. Ugovor o koncesiji je sa novim koncesionarom sklopljen na razdoblje od 5 godina a temeljem provedenog postupka javne nabave. 

Plan rada i plan čišćenja dimnjaka po naseljima  biti će objavljen narednih dana  na web stranicama Općine Viškovo.
Cjenik čišćenja dimnjaka.

Za čišćenje dimnjaka  možete se direktno obratiti na kontakte koncesionara  se na slijedeće telefonske brojeve: 
091/430-9196, 
099/202-4430,
042/731-304

PRIOPĆENJE o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17. i 14/17.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2019. godinu do 31. ožujka 2019. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 12,00 kn godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr, na adresi: http://eumis.opcina-viskovo.hr. Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.

ODGOĐENA Predstava "Mrav,mrav, mrav i cvrčak" povodom tjedna dobre dječje knjige

ODGAĐA se predstava "MRAV MRAV MRAV I CVRČAK" koja se trebala održati u srijedu, 3.4. u 18 sati u Domu hrvatskih branitelja.povodom tjedna dobre dječje knjige.

 

 

Sportskim udrugama s područja općine Viškovo gotovo 800.000,00 kuna za 2019. godinu

U četvrtak, 21. ožujka 2019. godine u  vijećnici Općine Viškovo održano je svečano potpisivanje ugovora članica Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo  za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2019. godinu. 

Potpisivanju ugovora bilo je  prisutno 13  članica sportskih udruga. Osim samih članica sportskih udruga prisutni su bili članovi izvršnog odbora te zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik.

Sportske udruge koje su potpisale ugovor o sufinanciranju su:

- Odbojkaški klub Sveti Matej 55.000,00 kn

- Kickboxing klub Sveti Matej 55.000,00 kn

- Twirling klub Viškovo 7.000,00 kn

- Šahovski klub Viškovo 9.400,00 kn

- Boćarski klub Halubjan 24.080,00 kn

- Rukometni klub Viškovo 38.000,00 kn

- Košarkaški klub Sveti Matej 21.000,00 kn

- Boćarski klub Marčelji 36.675,00 kn

- Pikado klub Nevera 14.100,00 kn

- Nogometni klub Halubjan 409.600,00 kn

- Karate klub Nevera 8.000,00 kn

- Košarkaški klub Viškovo 24.000,00 kn

- Boćarski klub Marinići 68.000,00 kn

Sukladno Zakonu o sportu za sufinanciranje je predloženo 19 programa  u iznosu 769.885,00 kuna. Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo u narednom periodu raspisati će još 4 natječaja, i to za sufinanciranje sportske opreme i rekvizita, vrhunski sport, organizaciju turnira te edukaciju trenera.„Sigurni smo da će ovakav način rada i dodjele sredstava doprinijeti kvalitetnijem radu klubova i udruga na našem području i veselimo se novim zanimljivim i hvalevrijednim programima“ naglašavaju iz Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo.

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Viškovo

Ovim putem obavještavamo mještane da odvoz glomaznog otpada vrši Komunalno društvo Čistoća Rijeka d.o.o. Mještani mogu zatražiti odvoz putem obrasca koji je moguće preuzeti na web stranici Komunalnog društva Čistoća Rijeka d.o.o. ( LINK: https://www.cistoca-ri.hr/djelatnost/odrzavanje-cistoce/glomazni-otpad/viskovo )
Napominjemo kako svaki korisnik usluge odvoza komunalnog otpada ima pravo jednom godišnje zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada do količine od 2m3.

 

Pretplati se na Feed naslovnice