nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Temeljem  članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 28. veljače 2020. godine, objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Napomena:

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2020. godinu

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/16.), Općinska načelnica raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2020. godinu.

Za navedene mjere u javnom pozivu osigurano je ukupno 120.000,00  kuna. Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo s naznakom „Javni poziv - gospodarstvo“. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 490-995 ili na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine

Javni poziv

Zahtjev

Poslovni plan

Izjava o članovima kućanstva

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom

 

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Uspješno održan Dan posvećen gospodarenju otpadom

U dobro popunjenom Domu hrvatskih branitelja u Viškovu uspješno je održan Dan posvećen gospodarenju otpadom. Riječ je o jednoj od posljednjih aktivnosti u sklopu projekta Viškovo reciklira koji se u Viškovu provodi od lipnja 2018. godine. Projekt je vrijedan gotovo pola milijuna kuna od čega je 85 posto Općini Viškovo stiglo iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda.

Završen ovogodišnji Pust

Sinoćnjim paljenjem Pusta završeno je ovogodišnje pusno doba na Halubju. S prednje strane Vela promjena-moreš mislet, a sa stražnje Vela promjena, a štorija vavek ista – pust je izgorio kao krivac za sve lanjske nedaće. Meštrica Halubajskega karnevala Mića Maja vratila je općinski ključ načelnici Sanji Udović čime je i službeno završila ovogodišnja vladavina maškara na Halubju.

Odluka br. 1/2020 o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/02, URBROJ: 2170-09-06/05-20-2 od 18. veljače 2020. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi:

ODLUKU O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE TIJEKOM 2020. GODINE BR. 1/2020.

Napomena:

- Ova Odluka donosi se za zahtjeve podnesene zaključno sa 21. veljače 2020. godine. Za zahtjeve zaprimljeni nakon navedenog datuma izdati će se zasebna Odluka.

- Dodjela vaučera za preuzimanje kompostera, podnositeljima koji su ostvarili pravo na komposter, održati će se u sklopu svečanog programa u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, 51216 Viškovo: 26. VELJAČE 2020. GODINE S POČETKOM U 12:30 SATI.

 

Radno vrijeme općinske uprave 25. veljače 2020.

Poštovane mještanke i mještani,

Radno vrijeme Općinske uprave u utorak, 25. veljače 2020. godine bit će do 16.00 sati.

Obavijest o regulaciji prometa 25. veljače

Obavještavaju se svi sudionici u prometu da će sutra, 25. veljače 2020. godine (utorak) u razdoblju od 17:30 – 19:30 sati biti zatvoren dio županijske ceste kroz Općinu Viškovo i to na potezu od benzinske pumpe „Filtom“ do raskrižja sa javnom cestom Viškovo - Saršoni u centru Viškova povodom održavanja završne pusne manifestacije u Viškovu „Paljenje pusta“.

OBAVIJEST PUTNICIMA O VOZNOM REDU AUTOROLEJA

U utorak, 25. veljače 2020. godine, u vremenu od 17:30 do 19:30 sati, zbog održavanja manifestacije „Paljenje pusta“ u središtu Viškova, linije:

Viškovo reciklira

Pozivamo sve zainteresirane na Dan posvećen gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Viškovo reciklira“ koji će se održati u srijedu 26.02.2020. godine.
U danu prepunom zanimljivih i korisnih događanja, održat će se radionica o održivom gospodarenju otpadom za djecu u Dječjem vrtiću Viškovo, radionica za umirovljenike u Domu hrvatskih branitelja s početkom u 11:30 sati. Odmah nakon održane radionice, u Domu hrvatskih branitelja održat će se i prigodni program uz voditelja, općinsku načelnicu, školsku djecu i druge sudionike, a na kojem će se, među ostalim, podijeliti vaučeri za besplatne kompostere mještanima koji su ostvarili pravo temeljem Javnog poziva Općine Viškovo. Djelatnici Komunalnog društva Viškovo održat će prezentaciju o radu i mogućnostima koje nudi Reciklažno dvorište Viškovo, dok će predstavnici Komunalnog društva Čistoća prezentirati što znači održivo gospodarenje otpadom. Predstavnici Općine Viškovo prezentirat će pak kućno kompostiranje kao jedan od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada te drugi Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje koji je upravo u tijeku. Pripremili smo i informativne letke, brošure, vodiče i plakate za sve prisutne. Pridružite nam se!

Program 26.02.2020.

Viškovo reciklira - vodič

Viškovo reciklira - mini brošura

Viškovo reciklira - letak

Novi obračun naplate - letak 

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE TIJEKOM 2020. GODINE

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/2, URBROJ: 2170-09-06/05-20-1), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 18. veljače 2020. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE TIJEKOM 2020. GODINE

Prilog:

ZAHTJEV ZA DODJELU KOMPOSTERA

Obavijest o obvezi podnošenja prijave poreza na kuće za odmor za 2020. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17. i 14/17.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2020. godinu do 31. ožujka 2020. godine.

Pretplati se na Feed naslovnice