nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Obavijest o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste i parkirališta uz groblje Viškovo

Obavještavaju se mještani da će u razdoblju od 9. veljače 2022.g. do 24. veljače 2022. godine biti privremeno zatvorena nerazvrstana cesta i parkiralište (prilog Karta) uz mjesno groblje Viškovo zbog izvođenja pripremnih radova u sklopu rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta Ž5055 i Ž5025. Prometnica će se nakon  uspostave privremene prometne signalizacije pustiti u prometovanje (prilog Promet) dok se parkirna mjesta neće moći koristiti do završetka radova. Korisnici parkinga mogu koristiti ostale parkirne površine u neposrednoj blizini. Molimo mještane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

prilog Karta

prilog Promet

Predstavljen projekt sanacije jame Sovjak

U Viškovu je danas obilježen početak jednog od najvećih i najsloženijih projekata u području zaštite okoliša u Hrvatskoj – sanacija jame Sovjak. Riječ je o prirodnoj krškoj vrtači u neposrednoj blizini obiteljskih kuća koja je u razdoblju od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije. Strategijom i planovima gospodarenja otpadom jama je označena kao „crna točka“, a njenu sanaciju vrijednu 390 milijuna kuna vodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj  dana 25. siječnja 2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 18. veljače 2022. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.  

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" br. 9/18) dana 20. siječnja 2022. godine objavljuje 

Rekonstrukcija raskrižja i izvođenje mjera smirivanja prometa u Marčeljima

Obavještavaju se mještani da će se 31.1.2022. godine održati uvođenje u posao izvođača na radovima sanacije raskrižja i smirivanju prometa u Marčeljima (pješačkom prijelazu i nogostupu u Marčeljima – skretanje za Vrtače). Dionica na kojoj se izvode radovi obuhvaća kolnik županijske ceste od Marčelji 18 do Marčelji 27 te dva raskrižja s nerazvrstanim cestama. 

U sklopu radova izvest će se obostrani nogostupi, iscrtati tri pješačka prijelaza i dva autobusna stajališta te obnoviti kolnik na županijskoj cesti. Također će biti postavljeni LED treptači s detekcijom pješaka na pješačkom prijelazu preko županijske ceste, radar s prikazom brzine za vozila koja dolaze iz smjera Pogleda te četiri nova LED rasvjetna tijela. 

Izvođač radova je tvrtka M.K. GRADNJA, vrijednost radova je 519.399,00 kn bez PDV-a, a ugovoreni rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana. U investiciji zajednički sudjeluju Općina Viškovo i Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije. Realizacijom ove investicije podignut će se razina sigurnosti kako motornog tako i pješačkog prometa.

Mještani se mole za poštivanje privremene prometne signalizacije koja će biti postavljena tijekom izvođenja radova.

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2022. godinu. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja: Stara škola Saršoni, Saršoni 19) na sljedeću adresu: 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2022. godinu - ne otvarati
Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo
Saršoni 19, 51216 Viškovo

Povežimo se baštinom - natječaj za produkciju promotivnih videa

Turistička zajednica grada Rijeke objavila je natječaj za produkciju promotivnih videa (Nabava 31 – grupa 5) u sklopu projekta Povežimo se baštinom (KK.06.1.1.11.0001.) sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni program konkurentnost i kohezija.

Povežimo se baštinom - Natječaj za fotografiranje i otkup fotografija

Turistička zajednica grada Rijeke objavila je natječaj za fotografiranje i otkup fotografija (Nabava 31 – grupa 3) u sklopu projekta Povežimo se baštinom (KK.06.1.1.11.0001.) sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni program konkurentnost i kohezija.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 22/19)  i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 17. siječnja 2022.  godine, raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi neposredno uz zgradu Doma Marinići

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 22/19), članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08)  i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 17. siječnja 2022.  godine, raspisuje

NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu zgrade Boćališta Marinići

Pretplati se na Feed naslovnice