nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Emisija Od mora do gorja Kanala Ri

Regionalna TV postaja Kanal Ri emitirala je emisiju Od mora do gorja o dva generacijska projekta koji će Viškovo promijeniti u svakom pogledu. Riječ je o novoj školi Marinići te Kući halubajskega zvončara koja će Viškovo uvrstiti na kartu turističkih atrakcija. Emisija je dostupna na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=JIO4ZdIXOfw&t=2s

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 22/19), i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10),Općinska načelnica Općine Viškovo dana 2. prosinca 2020.  godine, raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Obavijest za mještane starije od 75 godina u vezi preuzimanja poklon bonova

Obavještavaju se mještani stariji od 75 godina da Općina Viškovo od 1. prosinca 2020. godine počinje s podjelom božićno-novogodišnjih poklon bonova u vrijednosti od 100 kuna koji se mogu iskoristiti u bilo kojoj trgovini Plodine. Bonovi se moraju preuzeti i iskoristiti do 31. prosinca 2020. godine. Zbog poštivanja epidemioloških mjera i brige za starije sumještane, podjela bonova je organizirana do kraja godine u prostorima Doma hrvatskih branitelja u sljedećim terminima:

Ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati

Utorak od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 17:30

Srijeda od 08:00 do 12:30

Četvrtak od 08:30 do 15:30

Petak od 12:00 do 13:30

Napomena: ako osoba podiže poklon bon u svoje ime, dovoljno je imati vlastitu osobnu iskaznicu. Ako osoba podiže poklon bon za nekog drugog, treba imati i svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu osobe za koju se preuzima poklon bon.

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

U četvrtak 1. listopada 2020. godine Općina Viškovo počet će zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se za ovu godinu zaprimati do 31. prosinca 2020. godine što je dovoljno vremena za sve korisnike. Pravo na pomoć moći će ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.500,00 kuna ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 600 kuna dobit će oni s prihodima između 1.500,01 kuna i 2.500,00 kuna, a 400 kuna oni s prihodima između 2.500,01 kuna i 3.000,00 kuna. Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje temeljem postojećih brojnih prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te prihodi koji se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne uzimaju u obzir pri izračunu zajamčene minimalne naknade. 

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU GODIŠNJU NOVČANU POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

  • osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
  • osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju prije navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Za eventualna pitanja mogu se obratiti i na tel. 051/503-786 ili 051/503-777. Zbog činjenice da starije osobe spadaju u rizičnu skupinu te u želji da se ne ugrozi njihovo zdravlje i zadrži povoljna epidemiološka slika Viškova, iz Općine mole korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te korištenje zaštitne maske.

Obavijest za osobe starije od 65 godina u vezi isplate jednokratne godišnje novčane pomoći putem poslovnica FINA-e

Obavještavaju se mještani stariji od 65 godina koji su dobili Rješenje o ostvarivanju prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć (potporu), a koji nisu na zahtjevu napisali IBAN (bankovni) račun pa im je u rješenju navedeno da će ostvareni iznos podignuti u poslovnici FINA-e, da prije odlaska u Financijsku agenciju (FINA-u) rješenje mora postati pravomoćno odnosno mora proći najmanje 15 dana od dana preuzimanja Rješenja.

15 dana se računa od datuma preuzimanja Rješenja od poštara (datum preuzimanja je na povratnici koju ostavlja poštar).

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Općina Viškovo 1. listopada 2020. godine počinje sa zaprimanjem zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Zahtjevi će se zaprimati do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021.

Osnovne škole Sveti Matej, Ivan Zajc, Belvedere, Eugen Kumičić, Podmurvice, Kozala, Gels, Turnić i i Katolička osnovna škola Josip Pavlišić su dostavili popis učenika upisanih u njihovu školu pa roditelji djece koji pohađaju te škole ne moraju prilagati potvrdu škole o upisu. 

Oni koji su već predavali potvrde o upisu u školsku godinu 2020/2021. za ostvarivanje nekog drugog prava ne moraju prilagati potvrde škole uz zahtjev.

Zahtjevi se mogu predati putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr te poštom na adresu Vozišće 3. Zbog očuvanja zdravlja i zadržavanja povoljne spidemiološke slike Viškova, molimo mještane da u što većem broju zahtjeve predaju putem e-maila ili poštom. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te korištenje zaštitne maske.

Obavijest o otvorenim savjetovanjima s javnošću

Obavještavaju se mještani da su otvorena savjetovanja s javnošću za sljedeće akte: 

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu.; Plan razvojnih programa za razdoblje od od 2021. do 2023. godine; Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za 2021. godinu.; Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu; Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini; Program korištenja sredstava od ozakonjenja za 2021. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu; Prijedlog Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2021. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu; Godišnji plan razvoja civilne zaštite za 2021. godinu; Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu; Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu; Prijedlog  2. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine; Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu; Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini: Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu; Prijedlog Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti. 

Odluke i prijedlozi navedenih akata te obrasci sudjelovanja u savjetovanju s javnošću dostupni su u rubrici Savjetovanja s javnošću na naslovnici s desne strane ili na sljedećoj poveznici https://opcina-viskovo.hr/otvorena-javna-savjetovanja-2020-godina

 

Nove epidemiološke mjere i preporuke

Stožer civilne zaštite donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja i Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. 

Odluka o ograničavanju okupljanja 

Radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka u naselju Juraši-Trtni

U ponedjeljak 30. studenog 2020. godine počet će radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka u naselju Juraši-Trtni. Tijekom izvođenja radova na gradnji 814 metara dugih vodovodnih ogranaka od ductil cijevi DN 100 mm, promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima. Na svim dionicama radova na kojima će se moći osigurati istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova bit će uspostavljen promet u oba smjera jednim prometnim trakom, dok će se na onim dionicama s nedovoljnom širinom prometnice promet zabraniti za sva vozila. Ugovoreni rok izvođenja radova je 270 kalendarskih dana. Radove izvodi tvrtka Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke. Ugovorena vrijednost investicije iznosi nešto manje od 2,3 milijuna kuna.

Pretplati se na Feed naslovnice