nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Odluka o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2022. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15. i 7/20.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2022. godinu od 15. ožujka 2022.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2022. godinu

Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2022. godini, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr ili preporučeno poštom.

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2022. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

Pitanja i odgovori

 

Škola atletike i škola trčanja u sklopu projekta "Za sretnije djetinjstvo"

Projektni tim EU projekta "Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - Za sretnije djetinjstvo" poziva roditelje da uključe djecu u školu trčanja i školu atletike:

  • na igralištu OŠ Sveti Matej u Viškovu (ponedjeljkom, srijedom i petkom, GRUPA 1 od 17:15 – 18:15 sati, GRUPA 2 od 18:15 – 19:15 sati)
  • u sportskoj dvorani Matija Katalinić u Kastvu

Uvjet za uključivanje u projekt je prebivalište/boravište na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Kostrena, te da su djeca:

  • iz obitelji koja koriste pravo na dječji doplatak
  • iz obitelji s troje i više djece
  • imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja ili mišljenje stručnjaka o važnosti uključivanja u programe koji pružaju odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu

Prijavu možete izvršiti na e-mail adresu: sretnije.djetinjstvo@gmail.com ili na telefon: 051/501-866.

Škola trčanja i škola atletike su besplatne, a provode se u sklopu projekta “Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“ koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Promocija i prodaja autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije organizira promociju i prodaju autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske u razdoblju od 1. travnja do 6. travnja 2022. godine. Na promociji će sudjelovati 8 izlagača koji će na štandovima prezentirati i prodavati svoje proizvode od 9 do 17 sati. 

OPG Zanoškar/Gorski d.o.o. - med i pčelinji proizvodi
OPG Vučemilović - lavanda i proizvodi od lavande
OPG Gostović - med i pčelinji proizvodi
OPG Goransa - lavanda i proizvodi od lavande
OPG Bertone - med i pčelinji proizvodi
OPG Vucić - med i pčelinji proizvodi
Mesnica Šafar - suhomesnati proizvodi
Domaća radinost Rovan Rikard Savelli - uporabni proizvodi od papira

Obilježavanje Svjetskog dana autizma

U organizaciji Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, Centra za autizam Rijeka te Odjela za autizam pri Centru za rehabilitaciju Rijeka, sutra se obilježava Svjetski dan autizma pod motom "Naš autizam je stanje - sustav je bolestan". Program obilježavanja dostupan je OVDJE 

Obavijest o privremenom zatvaranju Reciklažnog dvorišta Viškovo

Obavještavaju se mještani Općine Viškovo da Reciklažno dvorište Viškovo od 29.03.2022. godine neće zaprimati otpad. Razlog je primopredaja Reciklažnog dvorišta Viškovo novom pružatelju usluge upravljanja odnosno Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Rijeka. Do ponovnog otvaranja Reciklažnog dvorišta Viškovo, mještani mogu otpad zbrinjavati u Reciklažnom dvorištu Mihačeva draga kojim upravlja KD Čistoća https://cistocarijeka.hr/imenik/reciklazno-dvoriste-mihaceva-draga/

 

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske obavještava da je 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

S tim u vezi donijeta je i uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. 

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ako imate smještaj za koji smatrate da zadovoljava uvjete iz Javnog poziva, molimo vas da ispunite obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice. Nakon toga, obrazac pošaljite Stožeru civilne zaštite Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr. Članovi Stožera potom će obaviti pregled nekretnine nakon čega se Potvrda o nadzoru nekretnine i obrazac šalju na odobravanje.

Obrazac je dostupan na sljedećoj poveznici: 

Obrazac - ponuda smještaja za raseljene osobe

Obrazac se može preuzeti i u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo. 

Novi vozni red školskih linija 11 i 17

U dogovoru sa Osnovnom školom Sveti Matej Viškovo, Komunalno društvo Autotrolej izradilo je novi vozni red autobusnih školskih linija broj 11 i 17 koji će vrijediti od ponedjeljka 28. ožujka 2022. godine. Razlog promjene polaska autobusa je produljenje školskog sata sa 40 na 45 minuta. Novi vozni red dostupan je OVDJE

 

Obavijest o izmjeri naselja Marinići

Obavještavamo vlasnike i korisnike stambenih i poslovnih objekata, odnosno prostora da će od ožujka 2022. godine stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za potrebe Općine Viškovo obavljati na području naselja Marinići terensku izmjeru objekata i prikupljati druge vezane podatke neovisno o prethodno izrađenim projektima legalizacije i nove katastarske izmjere. 

Terenska izmjera podrazumijeva geodetsko mjerenje objekata koje obuhvaća vanjski pregled, vanjsku izmjeru i fotografski snimak objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, etažama, namjeni objekta, odnosno prostora i dijelova prostora (stambeni prostor, garaža, spremište, otvoreni prostor, poslovni prostor, zemljište koje se koristi u poslovne svrhe i sl.), godini izgradnje te podatke o vlasnicima / korisnicima objekata. Terenska izmjera objekata koristit će se za ažuriranje baze podataka Općine Viškovo, odnosno u svrhu usporedbe s postojećim evidencijama o objektima, vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. 

Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. ostavit obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama u svrhu daljnje komunikacije.

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike objekata za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o objektima na području Općine Viškovo bude bolje i učinkovitije.

Za sve potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite u Geodetski zavod Rijeka na telefon 051/401-435 ili 051/401-916, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci.

Molimo prijedloge s potpisanim izjavama (u privitku dopisa) i preslikama osobne iskaznice svakog predloženika dostaviti na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr najkasnije do 15. travnja 2022. godine.
Napomena: 
- sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću
- sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgvačkog društva ili druge pravne osobe, niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti

DOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Pretplati se na Feed naslovnice