nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 20. svibnja 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)-određeno vrijeme na 6 mjeseci
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
-I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
-nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
-položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava da će isto položiti,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Tekst natječaja s opisom i popisom poslova dostupan je na sljedećoj poveznici:

NATJEČAJ

1. Izmjena i dopuna Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

1. Izmjena i dopuna Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

Rok za preuzimanje kompostera je 30. lipnja 2020. godine. Ukoliko korisnik ne preuzme komposter u navedenom roku, gubi pravo na komposter. Obavijest o istome s popisom osoba koje su izgubile pravo na koposter objavljuje se na službenim internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Viškovo nakon 30. lipnja 2020. godine.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Viškovo za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo, Dječji vrtić Viškovo objavljuje 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Obavijest o provedbi deratizacije i dezinsekcije na području Općine Viškovo

Djelatnici Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. u razdoblju od 20. svibnja do 22. svibnja 2020. godine provodit će na području Općine Viškovo obveznu preventivnu deratizaciju i dezinskeciju. Tim djelatnika koji će obaviti akciju sastoji se od jednog sanitarnog tehničara i jednog diplomiranog sanitarnog inženjera. U akciji će se izlagati otrov za glodavce od 8:00 do 15:00 sati. Zabranjeno je dirati ili premještati mamce. Mjere će se provoditi na javnim površinama. Upozoravaju se mještani da onemoguće pristup djeci na mjesta na koja su postavljene meke, da odstrane s površina smeće (osobito otpatke od hrane) i da sklone domaće životinje i kućne ljubimce. Ako glodavci pojedu sve izložene otrovne meke, o tome treba obavijestiti Veterinarsku stanicu Rijeka d.o.o. na telefon 345-603. 

Obavijest Komunalnog društva Čistoća o odvozu glomaznog otpada

Od ponedjeljka 18. svibnja 2020. godine, na cijelom području djelovanja KD-a Čistoća ponovno se uspostavlja usluga odvoza glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika. Kao i do sada, korisnici usluge moraju podnijeti ispravno i u cijelosti popunjen Zahtjev za odvoz glomaznog otpada te ga dostaviti prema uputama dostupnim na mrežnim stranicama Čistoće.
Putem navedene usluge i po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti i odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica, a što do sada većina nije koristila. Naime, upravo zbog ekspanzije veće količine nepropisno odloženog glomaznog i zelenog otpada po svim jedinicama lokalne samouprave, odnosno širenja divljih deponija, KD Čistoća hitno ponovno uspostavlja ovu uslugu, a prije no što su stečeni svi uvjeti, kako bi na ovaj način prevenirali daljnje neodgovorno ponašanje korisnika.

Obavijest o upisima u dječje vrtiće na području Općine Viškovo

Zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa, upisi u dječje vrtiće na području Općine Viškovo za sljedeću pedagošku godinu ove godine počinju sljedeći tjedan - u srijedu 20. svibnja 2020. godine i traju do 29. svibnja godine. Ugovaranje usluga za nove korisnike održat će se od 23. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. Djeca se ove godine mogu upisati u Dječji vrtić Viškovo čiji je osnivač Općina Viškovo te u privatne dječje vrtiće Malik, Maza, Loptica, Zvončica i Poneštrica koji je otvorio područni vrtić Sreća u Marčeljima.

Važna obavijest Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Dosljedno provođenje mjera zaštite i prevencije bitan je čimbenik osiguranja trajnih preduvjeta za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Zbog toga je važno da svi zajedno budemo odgovorni i dosljedno se pridržavamo uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Upute i mjere možete pronaći na stranicama Općine Viškovo, te na stranicama:

1. Ravnateljstva civilne zaštite

https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304

2. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

U tom smislu molimo sve mještane i sve druge osobe koje na području Općine Viškovo uoče bilo kakve aktivnosti koje mogu ugroziti dosad postignute pozitivne učinke mjera i prevencije širenja virusa SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19 da nam dojave na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili u poštanski sandučić lijevo od ulaznih vrata u prostorije općinske uprave nasuprot ulaza u Dom hrvatskih branitelja.

Sve vaše obavijesti bit će provjerene od strane operativnih snaga Civilne zaštite Općine Viškovo, a prekršitelji upozoreni na obvezu pridržavanja mjera.

U tom smislu posebno naglašavamo sve mjere i aktivnosti na koje svi zajedno moramo obratiti pozornost:

  • Pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti, najvišeg higijenskog standarda i dezinfekcije prostora.
  • Posjedovanje/korištenje zaštitne opreme (maske, rukavice) za djelatnosti i situacije kada je propisano obvezno korištenje.
  • Pridržavanje obaveza poslodavca da osigura uvjete rada sukladno epidemiološkim mjerama, posjedovanje opreme za mjerenje temperature.
  • Pridržavanje zabrane javnih okupljanja.
  • Poštivanje upute o broju okupljenih osoba i broju ljudi u zatvorenim prostorijama.
  • Pridržavanje upute o radnom vremenu.
  • Pridržavanje uputa o poljoprivrednim aktivnostima.
  • Pridržavanje uputa o vjerskim okupljanjima.
  • Pridržavanje (trgovine, obrta i dr.) zabrane poslovanja.
  • Provođenje treninga sukladno kategorizaciji sportaša.

Novi vozni redovi Autotroleja

Od sutra, 11. svibnja 2020. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi na prigradskim linijama KD Autotrolej. 

Vozni redovi linija 19, 20 i 21 dostupni su na sljedećoj poveznici LINIJA 19, 20 i 21

Vozni redovi ostalih prigradskih linija dostupni su na web stranici Autotroleja https://www.autotrolej.hr/novosti-i-obavijesti/novi-vozni-redovi-od-11-5-2020/

Pretplati se na Feed naslovnice