nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja.

Uvodi se stroga mjera fizičkog distanciranja i nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom i 1.5 metar na otvorenom prostoru.

Nužne mjere su:

Dopuna Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dopunu Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije. Sukladno dopuni, zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne osobe osim u iznimnim slučajevima. Zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta domova za starije i nemoćne osobe osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim ili drugim opravdanim razlozima. 

Tekst dopune Odluke dostupan je na sljedećoj poveznici: Dopuna Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga. 

Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

Odluka stupa na snagu 14. listopada. Sukladno Odluci, među ostalim, ugostiteljski objekti mogu raditi od 06:00 do 24:00 sata. To se odnosi i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja. Odluka se ne odnosi na ugostiteljske objekte iz skupina "Hoteli", "Kampovi" i "ostali ugostiteljski objekti za smještaj" osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu. 

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2020. godinu

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/16.), Općinska načelnica raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2020. godinu.

Za navedene mjere u javnom pozivu osigurano je ukupno 120.000,00  kuna. Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo s naznakom „Javni poziv - gospodarstvo“. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 490-995 ili na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine

Javni poziv

Zahtjev

Poslovni plan

Izjava o članovima kućanstva

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom

 

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Novi vozni redovi Autotroleja

Od sutra 14. listopada na snagu stupa novi vozni KD-a Autotrolej na linijama 19, 20 i 21. 

Novi vozni red dostupan je na sljedećoj poveznici LINIJA 19,20,21

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2020./2021.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.) i članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2020./2021.

Kuća halubajskega zvončara na Kanalu Ri

Regionalna TV postaja Kanal Ri emitirala je emisiju Od mora do gorja posvećenu Kući halubajskega zvončara. Riječ je o jedinom novom objektu koji će se graditi u sklopu projekta Povežimo se baštinom u kojem se gradovima i općinama koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka putem ITU mehanizma dodjeljuje 36,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Cilj projekta je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području svih općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, i to revitalizacijom 12 lokacija te izgradnjom jednog novog objekta. 

Emisija je dostupna na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=B0GsRphkhB8

 

 

Predstavljanje projekta Povežimo se baštinom i Kuće halubajskega zvončara

U Rijeci je predstavljen projekt Povežimo se baštinom u kojem se gradovima i općinama koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka putem ITU mehanizma dodjeljuje 36,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. U projektu osim nositelja Grada Rijeke, sudjeluju Općina Viškovo, Kostrena, Mošćenička draga, Lovran, Čavle i Klana te gradovi Kastav, Opatija i Kraljevica. Cilj projekta je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području svih općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, i to revitalizacijom 12 lokacija te izgradnjom jednog novog objekta. Jedini novi objekt koji će se graditi je Kuća halubajskega zvončara.

„Iznimno sam ponosna i sretna što se u sklopu ovako značajnog projekta jedini novi objekt gradi upravo u Viškovu. Kulturna baština je izuzetno vrijedan resurs, a tradicija zvončarstva ima nesumnjivo velik potencijal da nastane široko prepoznat kulturno-turistički proizvod atraktivan na širem nacionalnom i svjetskom nivou. Halubajski zvončari su jedan od simbola Viškova. Odavno su na listi nematerijalne kulturne baštine svijeta UNESCO-a, kao i dvoglasje tijesnih intervala istre i hrvatskog primorja te umijeće suhozidne gradnje. Viškovo je po tome jedinstven primjer, da jedno mjesto ima tri dobra na takvoj listi. Kapitalni kulturni objekt - Kuća Halubajskega zvončara imat će više od 3 tisuće četvornih metara i bit će smještena na Halubjanu. Nematerijalna baština mora biti tradicionalna, ali i živa. Da ona uistinu živi, vidjet će se u centru za posjetitelje jer će se nerijetko moći sresti i  same zvončare. Upravo će zvončari na upečatljiv način interpretirati baštinu zvončarstva. Spojit ćemo tradiciju, baštinu, gastronomiju, turizam, edukaciju, dom halubajskih zvončara u svakom smislu te riječi. Bespovratnim sredstvima iz urbane aglomeracije od gotovo 8 milijuna kuna riješit ćemo „samo“ petinu ulaganja. Ali kada iz Urbane aglomeracije dobiješ 8 milijuna, znaš da imaš dobar projekt. Uz sve ostalo, naša kuća će biti jedan od većih ako ne i najveći novi muzej u primorsko-goranskoj županiji. Naša je odgovornost, ali i obaveza da bogato kulturno nasljeđe čuvamo i prosljeđujemo novim generacijama, ističe općinska načelnica Sanja Udović.

Zvončare u akciji i izgled buduće Kuće halubajskega zvončara možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=OBu44BmFPqk

Kuća Halubajskega zvončara bit će izgrađena u sklopu Sportsko-rekreacijske zone Halubjan. Pristupnu cestu Kući i budućoj zoni već je izgradila Općina Viškovo. Kuća će predstavljati matični objekt zvončara u kojem će kroz zvončari na jednome mjestu prezentirati sve aspekte svoje tradicije i na korištenje dobiti infrastrukturu koju zaslužuju. Također, izgradnja Kuće Halubajskega zvončara omogućit će turistima sudjelovanje u raznim aktivnostima i događanjima povezanim uz običaje zvončara tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme Pusta.
Objekt koji se planira izgraditi oblikovan je prema načelima suvremenog arhitektonskog izričaja, visokih tehnoloških i estetskih standarda, a primijenit će se i tradicijski elementi gradnje kako bi se postigla usklađenost s krajolikom.

Osim formiranja Kuće Halubajskega zvončara koja podrazumijeva izgradnju i opremanje građevine, bit će zastupljeni i ostali segmenti ponude za posjetitelje, kao što su ugostiteljski i komercijalni sadržaji, koji će osigurati održivost planirane investicije u dugoročnom razdoblju. Tako je planirano da se, izuzev muzejskog postava koji će prezentirati običaje, opremu i tradiciju zvončara u obliku etnografske zbirke, sadržaj proširi edukacijskim programima koji će uključivati radionice, predavanja i prezentacije vezane uz običaje Viškova i zvončara. Programi će prvenstveno biti usmjereni na učenike osnovnih i srednjih škola i studente, a obuhvatit će široku kulturno-povijesnu tematiku koja uključuje povijest i tradiciju zvončara, običaje vezane uz pust, radionice za izradu maski i šivanje karnevalske odjeće, gastronomske radionice, te zabavne programe. Oblikovat će se i specifični turistički proizvodi koji će se prilagoditi ciljnim skupinama kojima će biti namijenjeni. Kuća Halubajskega zvončara  tako će imati višestruku namjenu: izložbeno/prezentacijski dio sa stalnim postavom etnografske zbirke zvončara, edukacijske radionice u za to predviđenim prostorima, program zabave i doživljaja, te suvenirnicu i degustacijski prostor.
Objekt je planiran iz tri izdužena volumena koji prate nagib terena s glavnim ulaznim trgom, ukupne neto površine oko 1.300 četvornih metara. U prvom dijelu nalazit će se glavni ulazni ostakljeni prostor te pomoćni i prateći sadržaji (info pult, garderoba, sanitarije posjetitelja, dizalo), suvenirnica, kutak za istraživanje, galerijski prostor za povremene izložbe/predavanja..., te uredi uprave. Središnji kubus s dominantnim pročeljem s pogledom na Ćićariju i Učku namijenjen je izložbenom prostoru za stalni postav koji bi trebao biti podijeljen u dvije cjeline – "Zvončari i priroda" – prirodno/nadprirodno te "Zvončari i društvo". Krajnji prostor rezerviran je za restoran i multimedijalnu dvoranu te radionice i prostore za rad Udruge Halubajski zvončari. Projektom je predviđeno i uređenje vanjskog prostora koji će imati funkciju izložbe na otvorenom s tematskim i etnografskim parkom sa skulpturama te uređenje dječjeg igrališta koje će također biti u duhu zvončarske tradicije.

Uvođenje nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije. Odluka je donesena na prijedlog županijskog Stožera civilne zaštite. Nužne mjere su:

Obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, pošte, banke, zdravstvene ustanove, ljekarne, crkve i sl.) te u javnom prijevozu osim u slučajevima propisanih ili očekivanih izuzeća.

Na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenom 1000 osoba. Iznimno od ovog ograničenja, dopušteno je organiziranje javnih događanja, manifestacija i okupljanja s većim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedeće mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja događanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite.

Na svim privatnim okupljanjima i svečanostima (vjenčanja i svadbene svečanosti, sahrane, rođendanske proslave i sl.) može biti najviše 50 osoba.

Preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 06:00 do 08:30 sati, osim u opravdanim razlozima.

Preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuće gdje je to moguće.

Preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano.

Preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanja fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima kad je to moguće.

Odluka stupa na snagu u ponedjeljak 5. listopada 2020. godine.

Novi vozni redovi Autotroleja

KD Autotrolej obavještava sve korisnike dijela županijskih linija kako u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi.

Novi vozni red za linije 19, 20 i 21 dostupan je na sljedećoj poveznici LLL19_20_21_JESEN 2020.

Vozni redovi ostalih linija dostupni su na mrežnim stranicama Autotroleja https://www.autotrolej.hr/linije/

 

Pretplati se na Feed naslovnice