nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Odluka broj 1. o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekata/programa iz ostalih društvenih područja u 2024. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23) i članka 30. stavka 1 Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 11/15 i 7/20.), općinska načelnica Općine Viškovo dana 11. srpnja 2024. godine donijela je sljedeću 

Odluka br.1 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15., 7/20. i 13/23.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu od 08. srpnja 2024.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2024./2025.

Obavještavamo roditelje djece koja su upisana u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja u pedagoškoj godini 2024/2025. da se Zahtjevi za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i obrtu registriranom za djelatnost dadilja zaprimaju od 01. srpnja do 08. kolovoza 2024. godine.

Zahtjevi će se zaprimati slanjem putem pošte (na adresu Vozišće 3, 51216 Viškovo), putem sandučića postavljenog lijevo od ulaza u pisarnicu, osobno u pisarnici ili putem e-mail adrese pisarnica@opcina-viskovo.hr.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAVEDENOM RAZDOBLJU PUTEM NAZNAČENIH ADRESA.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

NAPOMENA: Ljubazno molimo korisnike da prije predaje zahtjeva, ako nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/503-781, te ista podmire. Ako se utvrdi da s danom podnošenja zahtjeva postoji dug prema Općini Viškovo, zahtjev će biti odbijen.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2024/2025. dostupan je na sljedećoj poveznici: https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=207&requestID=1842

2. Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu (KLASA: 351-01/24-01/03, URBROJ: 2170-35-06/07-24-2) od 13. ožujka 2024. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi 

2. Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu poklon paketa prvašićima

Pozivaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola izvan područja Općine Viškovo u školskoj godini 2023/2024., a imaju prebivalište na području Općine Viškovo, da radi ostvarivanja prava na dodjelu „poklon paketa prvašićima“ dostave slijedeću dokumentaciju:

-  potvrdu škole o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. s točnim datumom rođenja i OIB-om učenika.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, u sandučić lijevo od ulaza u pisarnicu ili putem e-mail adrese pisarnica@opcina-viskovo.hr zaključno do 31. srpnja 2024. godine

Javni poziv za dodjelu „poklon paketa prvašićima“

Javni poziv za dodjelu nagrada odličnim učenicima i učenicima generacije 2023./2024.

Pozivaju se učenici osnovnih škola (izuzev Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo) koji su tijekom svih osam godina školovanja postigli odličan uspjeh, a imaju prebivalište na području Općine Viškovo, da radi nagrađivanja odličnih učenika i učenika generacije 2023./2024. dostave sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o postignutom odličnom uspjehu tijekom svih osam godina školovanja
2. dokaz o proglašenju učenika/ce generacije 2023./2024.
3. točan datum rođenja i OIB učenika

Dokaze je potrebno dostaviti poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, putem sandučića lijevo od ulaza u pisarnicu Općine Viškovo ili putem mail adrese pisarnica@opcina-viskovo.hr zaključno do 31. srpnja 2024. godine

Javni poziv za dodjelu nagrada odličnim učenicima i učenicima generacije 2023./2024.

Počinje izvođenje radova na parkiralištu Milihovo

U ponedjeljak, 8. srpnja 2024. godine, započinje izvođenje radova na izgradnji sanitarnog kolektora na parkiralištu Milihovo, koji se izvode u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" čiji je investitor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 

Za vrijeme izvođenja radova na dijelu parkirališta Milihovo bit će onemogućeno parkiranje vozila (u grafičkom prilogu označeno je crvenom bojom).

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (u grafičkom prilogu dosadašnja pozicija označena je žutom bojom) privremeno su izmješteni pokraj punionice za električna vozila (u grafičkom prilogu privremena pozicija označena je plavom bojom).

Planirani završetak radova je do 2. rujna 2024. godine.

 

Održan prijem za viškovske učenike koji su osvojili treće mjesto u projektu Digitalni učenički inkubator

Aurora Merle (8.a), Karlo Bortul (8.a), Emili Batista (8.a), Julija Cetina (8.b), Mateo Arapović (8.e), Patrik Host (8.e), Marta Sušanj (7.d), Vito Udovičić (7.a) i Manuela Krajina (6.b), učenici su Osnovne škole Sveti Matej koji su na nacionalnom digitalnom učeničkom inkubatoru osvojili visoko treće mjesto i novčanu nagradu u iznosu od 400 eura za projekt Knjigoljupci čiji je cilj potaknuti na čitanje sve generacije.

Tim je povodom za učenike i njihove mentorice Ninu Dukić Srok i Jasminu Mamulu koja je osvojila i nagradu za najboljeg mentora inovatora, u Općini Viškovo održan prigodni prijem na kojem je općinska načelnica Sanja Udović čestitala članicama i članovima tima na izvrsnom uspjehu, a mentoricama zahvalila što već godinama mentoriraju viškovske učenike koji su još jednom pokazali svoju kreativnost i inovacije u razvoju projekata te su prepoznati kao budući poduzetni mladi ljudi koji će mijenjati budućnost. 

U ime deveteročlanog tima Vito Udovičić je rekao kako su u sklopu projekta „Knjigoljupci“ organizirali i održali niz čitalačkih radionica u koje se uključilo 50-ak učenika različite dobi gdje su čitali izabrane naslove te potom komentirali pročitano čime su nastojali razviti kulturu čitanja. Učenici su svoj projekt predstavili prije nekoliko dana pred stručnim žirijem na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, što nije bilo nimalo lako jer su projekte ocjenjivali poznati stručnjaci i uspješni poduzetnici.  

Digitalni učenički inkubator je projekt koji razvija kreativnost i poduzetništvo mladih iz cijele Hrvatske, a ove godine sudjelovalo je više od 900 učenika osnovnih i srednjih škola te preko 900 studenata koji pohađaju više od 120 fakulteta iz više od 20 zemalja Europe. Projekt potiče na kreativno promišljanje i osmišljavanje ideja i razvoja inovativnih projekata – kako bi aktivno razvijali nove generacije kreativaca i inovatora koji mijenjaju svijet. Učenici se formiraju u timove, razvijaju suradničko učenje te zajedničkim snagama doprinose razvoju projekta.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruke pomažu – faza 3“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  „Ruke pomažu – faza 3„ kodni broj: SF.3.4.11.01.0093 od 01.ožujka 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.  te članka 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br.

Pretplati se na Feed naslovnice