Proračun i financijski izvještaji

15.11.2018

 

Drage mještanke i mještani,

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesen je 20. prosinca 2018. Godine s ukupno planiranim prihodima i primicima u primicima u iznosu od 63.720.000,00 kuna. 

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu temelji se na kretanjima tijekom 2018. godine uz određena nužna odstupanja koja su uvjetovana različitom dinamikom izvršavanja proračuna i kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju

Pretplati se na Proračun i financijski izvještaji