Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 1. prosinca 2022. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 20/22.): 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

1. Izmjene i dopune Odluke izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 16. prosinca 2021. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 19/21.): 

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. studenog 2021. godine na donošenje sljedeći dokumenti:

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu 

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2022. godinu

 

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine

 

IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022.GODINU

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 13. srpnja 2023. godine sljedeće dokumente: 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 26. svibnja 2023. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu s obrazloženjem

- Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 3. studenog 2022. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 18/22.): 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu s obrazloženjem
Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 28. rujna 2022. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu s obrazloženjem

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2022. godinu (razina 22) predani su nadležnim tijelima dana 15. veljače 2023. godine i sastoje se od:

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (xls)

Ovjerena referentna stranica

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (docx)

Obvezne bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (docx)

 

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2022. godinu (razina 23) predani su nadležnim tijelima dana 27. veljače 2023. godine i sastoje se od:

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (xls)

Ovjerena referentna stranica (pdf)

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (docx)

Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (docx

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI JAVNE USTANOVE KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA ZA 2022. GODINU

Godišnji financijski izvještaji Javne ustanove Kuća halubajskega zvončara za 2022. godinu predani su nadležnim tijelima dana 31. siječnja 2023. godine i sastoje se od:

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2022. GODINE

Referentna stranica