Javna nabava Općine Viškovo

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16.) Općina Viškovo je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Općine Viškovo kao javnog naručitelja je:
 

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
MB: 02540550
OIB: 28350474809
Telefon: 051/503-770
Službena URL adresa naručitelja: www.opcina-viskovo.hr

 

Pregled Plana nabave

2024. godina
- Plan nabave za 2024. godinu
1. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
2. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
3. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
4. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
5. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
6. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
7. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
8. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
9. izmjene Plana nabave za 2024. godinu
 
2023. godina
 - Plan nabave za 2023. godinu
1. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
2. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
3. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
4. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
5. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
6. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
7. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
8. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
9. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
10. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
11. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
12. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
13. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
14. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
15. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
16. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
17. izmjene Plana nabave za 2023 godinu
18. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
19. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
20. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
21. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
22. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
23. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
24. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
 
2022. godina
- Plan nabave za 2022. godinu
- 1. Izmjene plana nabave za 2022. godinu
- 2. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 3. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 4. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 5. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 6. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 7. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 8. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 9. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 10. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 11. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 12. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 13. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 14. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 15. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 16. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 17. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 18. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 19. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 20. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 21. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 22. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 23. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
- 24. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
 
 
2021. godina
- Plan nabave za 2021. godinu
- 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 2. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 3. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 4. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 5. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 6. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 7. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 8. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 9. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 10. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 11. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
- 12. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu
 
2020. godina
- Plan nabave za 2020.godinu
- 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
- 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 5. Izmjena i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 10. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
 
2019. godina
- Plan nabave za 2019. godinu
-1. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-2. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-3. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-4. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-5. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-6. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-7. izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu
-8. izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu
-9. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
- 10. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 11. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 12. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 13. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 14. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 15. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 16. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 
2018. godina
 
-Plan nabave za 2018. godinu
- 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
- 9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
-10. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
-11. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-12. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-13. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-14. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-15. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-16. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-17. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 
2017. godina
- Plan nabave za 2017. godinu 
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
- 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
 
2016. godina
- Plan nabave za 2016. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
 
2015. godina
- Plan nabave za 2015. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
2014. godina
- Plan nabave za 2014. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
 
2013. godina
- Plan nabave za 2013. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
 
2012. godina
- Plan nabave za 2012. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

12.06.2024.  Nabava radova sanacije obloga bazena i sunčališta u Dječjem vrtiću Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 18.06.2024. do 10:00 sati
  Javni poziv
  Ponudbeni list 
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o raspolaganju stručnjakom
  Izjava o duljini jamstvenog roka
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja 
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
07.06.2024. Nabava usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom novog vrtića i jaslica
  Rok za dostavu ponuda: 17.06.2024. do 10:00 sati
  Prva izmjena poziva za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Zajednica ponuditelja
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava o raspoloživim stručnjacima
  Naslovnice projektne dokumentacije
  Odgovor na upit GS
  Obavijest svim GS
  Obavijest o poništenju postupka
   
22.4.2024. Nabava usluga cateringa za potrebe svečanog otvaranja Kuće Halubajskega zvončara - ponovljeni poziv
  Rok za dostavu ponuda: 23.04.2024. do 14:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
18.4.2024. Nabava usluga cateringa za potrebe svečanog otvaranja Kuće Halubajskega zvončara
  Rok za dostavu ponuda: 22.04.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o poništenju
   
29.3.2024. Najam licenci za program za automatsko prepoznavanje prometnih prekršaja vezano za promet u mirovanju 
  Rok za dostavu ponuda: 5.04.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o isporuci
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
25.3.2024.  Nabava kompostera za kućno kompostiranje 
  Rok za dostavu ponuda: 02.04.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni obrazac
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
15.3.2024. Nabava usluga razvoja i ažuriranja GIS-a Općine Viškovo za 2024. godinu.
  Rok za dostavu ponuda: 21.03.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
28.2.2024. Nabava lož ulja za objekte u vlasništvu Općine Viškovo u 2024. godini
  Rok za dostavu ponuda: 6.03.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
23.2.2024. Najam licenci za program za automatsko prepoznavanje prometnih prekršaja vezano za promet u mirovanju 
  Rok za dostavu ponuda: 1.03.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o isporuci
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
07.02.2024. Redovno održavanje objekata u vlasništvu Općine Viškovo tijekom 2024. godine
  Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list - grupa 1
  Ponudbeni list - grupa 2
  Ponudbeni list - grupa 3
  Troškovnik - grupa 1
  Troškovnik - grupa 2
  Troškovnik - grupa 3
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljijeg ponuditelja - GRUPA 1
  Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave - GRUPA 2
  Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave - GRUPA 3
   
05.02.2024. Nabava Usluge logopeda za potrebe rehabilitacijskog tima za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ i logoped za predškolsku djecu
  Rok za dostavu ponuda: 14.02.2024. do 11:00 sati
  PPoziv za javno prikupljanje ponuda - izmjena 1
  Prilog 1. Ponudbeni list_Grupa 1
  Prilog 2. Ponudbeni list_Grupa 2
  Prilog 3. Troškovnik_Grupa 1
  Prilog 4. Troškovnik_Grupa 2
  Prilog 5. Opis poslova
  Prilog 6. Izjava o nekažnjavanju
  Prilog 7. Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Prilog 8. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Prilog 9. Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Prilog 10. Izjava stručnjaka - izmjena 1
  Prilog 11. Podugovaratelji
  Prilog 12. Zajednica ponuditelja
  Obavijest svim ponuditeljima 
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - GRUPA 1
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - GRUPA 2
   
30.1.2024. Nabava usluge tiskanja Glasnika Općine Viškovo za 2024. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 6.2.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
22.1.2024. Nabava usluge sportskih trenera za školu trčanja za projekt „Za sretnije djetinjstvo“
  Rok za dostavu ponuda: 29.1.2024. do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
22.1.2024. Nabava socijalnog pedagoga za potrebe mobilnog tima za projekt "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponuda: 30.1.2024. do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda - izmjena 1
  Ponudbeni list
  Troškovnik - izmjena 1
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest GS
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
22.1.2024. Nabava edukacijskog rehabilitatora (sa senzornom terapijom) za potrebe rehabilitacijskog tima za projekt "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponuda: 30.1.2024. do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda - izmjena 1
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Opis poslova 
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest GS
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
22.1.2024. Nabava usluge psihologa za projekt "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponuda: 29.1.2024. do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list - grupa 1
  Ponudbeni list - grupa 2
  Troškovnik -grupa 1
  Troškovnik - grupa 2
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
29.12.2023. Najam 9 (slovima devet) višenamjenskih pisača i fotokopirnih uređaja
  Rok za dostavu ponuda: 9.1.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik -ispravak
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o cijeni za dodatno ispisanu stranicu u crno-bijeloj boji
  Izjava o cijeni za dodatno ispisanu stranicu u boji
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena 
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Specifikacija opreme -minimalne tehničke karakteristike
  Obavijest svim ponuditeljima
  Obavijest o odabiru najpovoljijeg ponuditelja
   
29.12.2023. Usluge održavanja i popravka programske podrške
  Rok za dostavu ponuda: 5.1.2024. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava nositelja autorskih prava na računalnim programima temeljem koje ponuditelj ima pravo održavanja računalnih programa i pristup izvornom kodu programa
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
   
29.11.2023.  Nabava poklon paketa za osobe starije od 75 godina za 2023. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 5.12.2023. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list 
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o visini popusta na ukupni iznos poklon bona
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja 
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za nabavu poklon bonova za osobe starije od 75 godi
   
22.11.2023. Nabava poklon paketa za djecu u 2023. godini
  Rok za dostavu ponuda: 29.11.2023. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za nabavu poklon paketa za djecu
   
16.11.2023. Izvođenje pripremnih i građevinskih radova za potrebe izmještanja trafostanice Viškovo 8 kod dječjeg vrtića montažom mobilne trafostanice na novu lokaciju
  Rok za dostavu ponuda: 23.11.2023. do 10:00 sati
  Javni poziv za prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Situacijski nacrt
  Ortofoto prikaz lokacije izmještanja
  Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave 
   
23.10.2023. Nabava lož ulja za objekte u vlasništvu Općine Viškovo u 2023. godini
  Rok za dostavu ponuda: 31.10.2023. do 10:00 sati
  Javni poziv za prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
13.10.2023.  Izgradnja potpornih zidova uz Dječji vrtić Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 20.10.2023. do 10:00 sati
  Javni poziv za prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list 
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o raspolaganju stručnjakom
  Izjava o duljini jamstvenog roka 
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjavao o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Nacrti
   
4.10.2023. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2023. godine
  Rok za dostavu ponuda: 12.10.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
4.10.2023. Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa u 2023. godini
  Rok za dostavu ponuda: 12.10.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Lokacija 1
  Lokacija 2
  Lokacija 3
  Lokacija 4
  Lokacija 5
  Lokacija 6
  Lokacija 7
   
19.9.2023. Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa u 2023. godini
  Rok za dostavu ponuda: 26.09.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Lokacija 1
  Lokacija 2
  Lokacija 3
  Lokacija 4
  Lokacija 5
  Lokacija 6
  Lokacija 7
   
19.9.2023. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2023. godine
  Rok za dostavu ponuda: 26.09.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
14.9.2023. Izvođenje radova i ugradnja popratne opreme na izgradnji javne površine u Sportsko – rekreacijskoj zoni Halubjan
  Rok za dostavu ponuda: 22.09.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
   
14.9.2023. Najam mulftifunkcionalnih pisača i fotokopirnih aparata
  Rok za dostavu ponuda: 21.09.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o realiziranoj usluzi
  Izjava o cijeni za dodatno ispisanu stranicu u crno-bijeloj boji
  Izjava o cijeni za dodatno ispisanu stranicu u boji
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Specifikacija opreme- minimalne tehničke karakteristike
   
12.09.2023. Nabava kompostera za kućno kompostiranje
  Rok za dostavu ponuda: 20.09.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni obrazac
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Viškovo- natpis za objavu
   
26.7.2023. Izvođenje radova na izgradnji zidova i upojnih bunara tijekom 2023. godine
  Rok za dostavu ponuda: 03.08.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni obrazac
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
21.07.2023. Redovno održavanje objekata u vlasništvu Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 28.07.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni obrazac - GRUPA 1
  Ponudbeni obrazac - GRUPA 2
  Ponudbeni obrazac - GRUPA 3
  Troškovnik - GRUPA 1
  Troškovnik - GRUPA 2
  Troškovnik - GRUPA 3
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja 
   
23.06.2023. Redovno održavanje objekata u vlasništvu Općine Viškovo tijekom 2023. godine
  Rok za dostavu ponuda: 10.07.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni obrazac grupa 1
  Ponudbeni obrazac grupa 2
  Ponudbeni obrazac grupa 3
  Troškovnik grupa 1
  Troškovnik grupa 2
  Troškovnik grupa 3
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest svim ponuditeljima - poništenje poziva za javno prikupljanje ponuda
   
29.5.2023. Proširenje javne rasvjete
  Rok za dostavu ponuda: 07.06.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Popis lokacija za proširenje javne rasvjete na području Općine Viškovo u 2023. 
  Detalj stupa
   
24.4.2023. Nabava usluge sportskih trenera za školu trčanja za projekt „Za sretnije djetinjstvo“
  Rok za dostavu ponuda: 03.05.2023. godine do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
14.4.2023. Nabava logopeda za potrebe projekta "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponuda: 24.04.2023. godine do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Obavijest GS
   
14.4.2023. Nabava usluge psihologa za potrebe projekta "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponuda: 24.04.2023. godine do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list - grupa 1
  Ponudbeni list - grupa 2
  Troškovnik - grupa 1
  Troškovnik - grupa 2
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Odgovor na upit gospodarskog subjekta
  Obavijest GS
   
23.3.2023. Redovno održavanje objekata u vlasništvu Općine Viškovo tijekom 2023. godine
  Rok za dostavu ponuda: 31.03.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
28.02.2023. Radovi na obnovi horizontalne prometne signalizacije u 2023. godini na području Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 8.03.2023. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list 
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
15.02.2023.  Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2023. godinu 
  Rok za dostavu ponuda: 23.02.2023. godine do 09:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Projektni zadatak
  Ponudbeni list 
   
16.01.2023. Nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 20.01.2023. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava nositelja autorskih prava
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
27.12.2022. Nabava opreme za nadzor nepropisnog parkiranja
  Rok za dostavu ponuda: 02.01.2023. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
27.12.2022. Nabava kompostera za kućno kompostiranje
  Rok za dostavu ponuda: 02.01.2023. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Logo
   
23.12.2022. Nabava usluga izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije te ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu Zavičajna kuća zvončara Viškovo na k.č. 1336, k.o. Viškovo, zajedno sa izradom razlikovnog troškovnika 
  Rok za dostavu ponuda: 28.12.2022. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Projektni zadatak
 

https://opcina-viskovo.hr/dokumentacija/Projektna_dokumentacija_KHZ/

   
12.12.2022. Nabava usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom Kuće halubajskega zvončara za 2023. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 21.12.2022. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Zajednica ponuditelja
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava o raspoloživim stručnjacima
   
30.11.2022. Nabava usluga izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije te ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu Zavičajna kuća zvončara Viškovo na k.č. 1336, k.o. Viškovo, zajedno sa izradom razlikovnog troškovnika 
 
  Rok za dostavu ponuda: 9.12.2022. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih usluga
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Projektni zadatak
 

https://opcina-viskovo.hr/dokumentacija/Projektna_dokumentacija_KHZ/

  Obavijest svim GS
   
25.11.2022. Usluga revizije projekta Radna zona Marišćina K-2
  Rok za dostavu ponuda: 9.12.2022. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Projektni zadatak
  Obavijest svim ponuditeljima
   
25.11.2022.  Nabava poklon paketa za djecu u 2022. godini
  Rok za dostavu ponuda: 5.12.2022. godine do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Prilog 1. Ponudbeni list 
  Prilog 2. Troškovnik
  Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju
  Prilog 4. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Prilog 5. Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Prilog 6. Podugovaratelji
  Prilog 7. Zajednica ponuditelja
   
23.11.2022. Nabava poklon bonova za osobe starije od 75 godina s prebivalištem na području Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 2.12.2022. do 10.00 sati
  Poziv za prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o ispunjenju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Izjava o visini popusta na ukupni iznos poklon bona
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
27.10.2022. Najam i skladištenje dekoracije i iluminacije za prigodno ukrašavanje Općine Viškovo za Božićne i novogodišnje praznike na period od 5 sezona
  Rok za dostavu ponuda: 4.11.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Opis ponude sa vizualnizacijom, fotografijama i specifikacijom ukrasa
   
12.10.2022. Najam i skladištenje dekoracije i iluminacije za prigodno ukrašavanje Općine Viškovo za Božićne i novogodišnje praznike na period od 5 sezona
  Rok za dostavu ponuda: 18.10.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
6.9.2022. Pješačka staza – šetnica suhozida i tradicije
  Rok za dostavu ponuda: 19.09.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Poprečni presjek šetnice
  Situacija 1
  Situacija 2
  Obavijest svim ponuditeljima
   
6.9.2022. Uređenje dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Viškovo na k.č. 3231/4 i 3236/6, k.o. Viškovo – pripremni i zemljani radovi
  Rok za dostavu ponuda: 15.09.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju 
  Izjava o izvedenim radovima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
  Projekt-tekstualni dio
  Projekt - grafički dio
   
9.8.2022. Nabava službenog električnog automobila
  Rok za dostavu ponuda: 18.08.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  List tehničkih specifikacija
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o roku isporuke
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
2.8.2022. Nabava lož ulja za objekte u vlasništvu Općine Viškovo u 2022. godini
  Rok za dostavu ponuda: 10.08.2022. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
11.07.2022. Deponiranje viška iskopa, pripremni i geodetski radovi na lokaciji uz buduću OŠ Marinići
  Rok za dostavu ponuda: 20.7.2022. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Prilog 1. Ponudbeni list
  Prilog 2. Troškovnik
  Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju
  Prilog 4. Izjava o ispunjavanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  Prilog 5. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Prilog 6. Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Prilog 7. Podugovaratelji
  Prilog 8. Zajednica ponuditelja
  Prilog 9. Glavni projekt
  Prilog 10. Geotehnički elaborat
  Prilog 11. Poprečni presjek
  Prilog 12. Situacija
  Prilog 13. Slika postojećeg stanja 
   
27.06.2022. Uređenje dijela okoliša u sklopu objekta Dječjeg vrtića Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 5.7.2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Projekt okoliš
   
16.5.2022. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2022. godine
  Rok za dostavu ponuda: 24.5.2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
16.5.2022. Radovi na obnovi horizontalne signalizacije u 2022. godini
  Rok za dostavu ponuda: 24.05.2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
23.03.2022. Proširenje javne rasvjete
  Rok za dostavu ponuda: 1. travnja 2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Izjava o nekažnjavanju
  Zajednica ponuditelja
  Podugovaratelji
  Dopuna dokumentacije
   
21.03.2022. Nabava opreme za sustav video nadzora kružnog raskrižja na ŽC5025 i ŽC5055
  Rok za dostavu ponuda: 30. ožujka 2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  .Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o isporuci
  Izjava o trajanju jamstvenog roka
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Podugovaratelji 
  Zajednica ponuditelja
  Shema postavljanja kamera
   
17.2.2022. Nabava usluge socijalnog pedagoga za potrebe mobilnog tima u sklopu projekta „ZA SRETNIJE DJETINJSTVO“
  Rok za dostavu ponuda: 28. veljače 2022. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  .Troškovnik
  Opis poslova
  Izjava o nekažnjavanju
  Izjava o raspolaganju stručnjacima
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromjenjivosti cijena
  Izjava stručnjaka
  Podugovaratelji
  Zajednica ponuditelja
   
15.02.2022. Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2022. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 23. veljače 2022. godine do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Projektni zadatak
  Ponudbeni list 
   
28.01.2022. Hitne intervencije i održavanje objekata u 2022. godini
  Rok za dostavu ponude: 07. veljače 2022. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Kriteriji za odabir ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
28.01.2022. Nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2022. godini
  Rok za dostavu ponuda: 31. siječnja 2022. godine do 11:00 sati
  Ponovljeni poziv za dostavu ponuda
   
28.01.2022. Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2022. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 4. veljače 2022. godine do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Projektni zadatak
  Ponudbeni list
   
20.01.2022. Nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2022. godini
  Rok za dostavu ponuda: 27. siječnja 2022. godine do 11:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda s dokumentacijom
   
19.01.2022. Provođenje veterinarsko-higijeničarske uluge (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, divljači, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, veterinarsko-zdravstveni nadzor) tijekom 2022.godine
  Rok za dostavu ponuda: 27.01.2022. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
13.01.2022. Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2022. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 24.01.2022. do 9.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Projektni zadatak
  Ponudbeni list
   
31.12.2021. Nabava usluge za izradu idejnog projekta infratsrukturnog uređenja dijela postojeće Radne zone Marinići
  Rok za dostavu ponuda: 12.01.2022. do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Izjava o nekažnjavanju
  Zajednica ponuditelja
  Izjava o izvršenoj usluzi
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Životopis stručnjaka
  Projektni zadatak
  Idejno rješenje
  Odgovor na upit gospodarskog subjekta
   
22.12.2021. Nabava univerzalnih poštanskih usluga za 2022. godinu
  Rok za dostavu ponude: 30. 12.2021. do 09.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
10.12.2021. Nabava univerzalnih poštanskih usluga za 2021. godinu
  Rok za dostavu ponude: 17.12.2021. godine do 09:00 sati
  Poziv za dostavu poTroškovniknuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
26.11.2021. Nabava poklon paketa za djecu u 2021. godini
  Rok za dostavu ponude: 6.12.2021. godine do 09:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
23.11.2021. Nabava usluge sportskog trenera za potrebe projekta "Za sretnije djetinjstvo" u Kastvu
  Rok za dostavu ponude: 1.12.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
29.9.2021. Nabava usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom Kuće Halubajskega zvončara
  Rok za dostavu ponude: 5.10.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Prilog 2. - Izjava o nekažnjavanju
  Prilog 3. - Zajednica ponuditelja
  Prilog 4. - Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Prilog 5. - Izjava o nepromijenjivosti cijena
  Prilog 6. - Izjava o raspoloživim stručnjacima
   
   
23.9.2021.  Nabava usluge sportskog trenera za potrebe projekta "Za sretnije djetinjstvo" u Kastvu
  Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
23.9.2021. Nabava usluge sportskog trenera za potrebe projekta "Za sretnije djetinjstvo" u Viškovu
  Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
23.09.2021. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2021. godine
  Rok za dostavu ponude: 01.10.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
6.09.2021. Izvođenje radova na sanaciji raskrižja i smirivanju prometa u Marčeljima
  Rok za dostavu ponude: 15.09.2021. godine do 09.30 sati
  Poziv za prikupljanje ponuda
  Tehnički opis
  Nacrti
  Opći dio
  Troškovnik
  Kriterij za odabir ponude
   
21.7.2021. Nabava i ugradnja opreme za grijanje-dizalica topline u objektu zdravstvene stanice
  Rok za dostavu ponude: 30. srpanj 2021. godine do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik
  Ponudbeni list
   
21.7.2021. Nabava sportske opreme za projekt "Za sretnije djetinjstvo"
  Rok za dostavu ponude: 29. srpnja 2021. godine do 10:00 sati
  Obavijest svim ponuditeljima
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik
  Obrazac II_troškovnik_sportska oprema
  Ponudbeni list
   
15.7.2021. Nabava didaktičke opreme za projekt "Za sretnije djetinstvo"
  Rok za dostavu ponude: 23.07.2021. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik didaktičke opreme
  Obrazac II_Troškovnik didaktičke opreme
  Ponudbeni list
   
9.7.2021.  Radovi na obnovi horizontalne signalizacije
  Rok ze dostavu ponude: 22.07.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik
  Ponudbeni list
   
2.7.2021. Nabava usluga promidžbe i vidljivosti projekta "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo K.K.03.1.2.23.0002"
  Rok za dostavu ponude: 12. 07.2021. godine do 10.00 sati
  Obavijest svim ponuditeljima
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Projektni zadatak
  Projektni zadatak - izmijenjena verzija
  Troškovnik - izmijenjena verzija
  Izjava o nekažnjavanju
  Zajednica ponuditelja
  Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
  Izjava o nepromijenjivosti cijena
   
31.05.2021. Nabava električnog automobila
  Rok za dostavu ponude: 9. 06. 2021. godine u 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Upute ponuditeljima
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
06.05.2021. Izvođenje mjera smirivanja prometa na području Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponude: 14.05.2021. godine do 10.00 sati
  Ponovljeni poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
22.4.2021. Izvođenje radova uređenja pročelja općinske zgrade i Doma - Faza II
  Rok za dostavu ponude: 29.04.2021. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
22.4.2021. Izvođenje mjera smirivanja prometa na području Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponude: 29.04.2021. do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list 
  Troškovnik
  Mjere smirivanja prometa dokumentacija
   
04.02.2021. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2021. godine
  Rok za dostavu ponude: 12.02.2021. godine do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
04.02.2021. Izgradnja zidova i upojnih bunara tijekom 2021. godine
  Rok za dostavu ponude: 12.02.2021. godine do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
26.01.2021. Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2021. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 03.02.2021. godine do 09.00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponuda
  Ponudbeni list
   
20.01.2021. Hitne intervencije i održavanje objekata u 2021. godini
  Rok za dostavu ponuda: 28.01.2021. godine do 09.30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Kriterij za odabir ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
18.01.2021. Provođenje veterinarsko-higijeničarske usluge(hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, divljači, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, vetarinarsko-zdravstveni nadzor) tijekom 2021. godine
  Rok za dostavu ponuda: 26.01.2021. do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
18.01.2021. Usluga osiguranja imovine, osoba i vozila Općine Viškovo za osigurateljno razdoblje 2021. godine
  Rok za dostavu ponude: 27.01.2021. do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Troškovnik
   
14.01.2021. Nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2021. godini
  Rok za dostavu ponude: 22. siječnja 2021. godine do 11.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom
   
23.12.2020.  Nabava univerzalnih poštanskih usluga u 2021. godini
  Rok za dostavu ponude: 31.12.2020. do 09:00 sati 
  Poziv
  Troškovnik
  Ponudbeni list 
   
23.12.2020. Proširenje javne rasvjete
  Rok za dostavu ponude: 31.12.2020. godine do 09.00 sati
  Poziv
  Troškovnik
  Ponudbeni list
  Troškovnik excel
   
14.12.2020. Mjere smirenja prometa kod zgrade Općine viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 23.12.2020. godine do 09.30
  Poziv
  Troškovnik
  Ponudbeni list
   
10.12.2020.  Usluge Dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. 
  Rok za dostavu ponuda: 21.12.2020. do 10:00 sati
  Poziv
  Prilog uz poziv
  Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
   
1.12.2020.  Nabava poklon paketa za djecu u 2020. godini
  Rok za dostavu ponuda: 9.12.2020. do 10:00 sati 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
25.11.2020. Uređenje sportskog i dječjeg igrališta u SRZ Marinići
  Rok za dostavu ponuda: 8.12.2020. do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list i prilozi
  Projektna dokumentacija
  Troškovnik
   
29.10.2020. Radovi na sanaciji dijela suterena postojeće zgrade "Društvenog doma u Marinićima" - PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
  Rok za dostavu ponuda: 11.11.2020. do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Nacrtna dokumentacija
  Troškovnik
   
29.10.2020.  Tiskanje Glasnika Općine Viškovo za 2020. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 6.11.2020. do 10:00 sati
  Ponuda
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Napomena: radi se o tisku jednog broja. Navedena su planirana godišnja sredstva i iznos koji je planiran za ovu uslugu.
   
8.10.2020.

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U VRTAČAMA

  Rok za dostavu ponuda: 22.10.2020. godine do 13:00 sati
   
  Ovaj poziv za dostavu ponuda je, sukladno uvjetima proizašlim iz Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (Referentni broj natječaja: 04-00020) i Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljen na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET-a, preko javnog portala ponuda.
   
Napomena:

OBVEZNA ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA PUTEM LINKA NA STRANICI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (PORTAL ZA PODNOŠENJE PONUDA)

Link na portal: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
   
   
15.09.2020. Rekonstrukcija dječjeg igrališta Srokov kal u Pešćićićima - 2. faza
  Rok za dostavu ponuda: 23.9.2020. do 9.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
  Situacija
   
28.8.2020. Uređenje i opremanje sportske dvorane i uređenje sportske dvorane i uređenje svlačionica Osnovne škole "Sv. Matej" u Viškovu
  Rok za dostavu ponuda: 10.09.2020. do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
29.07.2020. Horizontalna signalizacija tijekom 2020. godine
  Rok za dostavu ponuda: 06.08.2020. do 09.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio 
  Troškovnik
   
16.06.2020. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Vrtače
  Rok za dostavu ponuda: 01.07.2020. godine do 13:00 sati
   
 

Ovaj poziv za dostavu ponuda je, sukladno uvjetima proizašlim iz Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (Referentni broj natječaja: 04-00020) i Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), objavljen na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET-a, preko javnog portala ponuda.

Napomena:

OBVEZNA ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA PUTEM LINKA NA STRANICI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (PORTAL ZA PODNOŠENJE PONUDA)

LINK NA PORTAL:

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

   
9.6.2020. Uređenje prometa iza zgrade Općine
  Rok za dostavu ponuda: 23.6.2020. godine do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Nacrt
  Troškovnik
   
5.6.2020. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2020. godine
  Rok za dostavu ponuda: 15.06.2020.godine do 9.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
  1. dodatna informacija
   
5.6.2020. Izgradnja zidova i upojnih bunara tijekom 2020. godine
  Rok za dostavu ponuda: 15.06.2020. do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
   
30.04.2020. Radovi na uređenju općinske zgrade i Doma
  Rok za dostavu ponuda: 11.05.2020. godine do 09:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik
  Opći dio - radovi na općinskoj zgradi i Domu
   
21.02.2020. Osiguranje od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo za osigurateljno razdoblje 2020. godinu - ponovljeni poziv
  Rok za dostavu ponuda: 28.02.2020. godine do 11:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda - ponovljeni poziv
  Troškovnik
   
17.02.2020. Poziv za javno prikupljanje ponuda za održavanje objekata u vlasništvu Općine Viškovo i hitne intervencije 2020. godine
  Rok za dostavu ponuda: 24.02.2020. godine do 9:30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Kriterij odabira ponuda
   
10.2.2020. Poziv za javno prikupljanje ponuda za provođenje veterinarsko-higijeničarske usluge (hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, divljači, higijeničarska služba, sterilizacija pasa i mačaka, veterinarsko-zdravstveni nadzor) tijekom 2020. godine
   
  Rok za dostavu ponuda: 19.02.2020. godine do 09.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
3.2.2020. Ponovljeni poziv za javno prikupljanje ponuda "Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga"
  Rok za dostavu ponuda: 11.02.2020. godine do 17:00 sati
  Dokumentacija o nabavi
   
23.1.2020. Ponovljeni poziv za javno prikupljanje ponuda "Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga"
  Rok za dostavu ponuda: 07.02.2020. godine do 09:30 sati
  Dokumentacija o nabavi
31.1.2020. Obavijest naručitelja o poništenju postupka jednostavne nabave
   
17.1.2020. Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2020. godini
  Rok za dostavu ponuda: 27.01.2020. do 09:00 sati
  Poziv za dostavu ponude
   
2.1.2020.

Poziv za javno prikupljanje ponuda za "Univerzalne poštanske usluge za 2020. godinu"

  Rok za dostavu ponuda: 10.1.2020. godine do 09:30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  2019. godina
27.12.2019 Poziv za javno prikupljanje ponuda "Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga"
   
  Rok za dostavu ponuda: 7.1.2020. godine do 18:00 sati
  Dokumentacija o nabavi
   
   
16.12.2019.

Osiguranje odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo za osigurateljno razdoblje 2020. godinu - ponovljeni poziv

  Rok za dostavu ponuda: 23.12.2019. godine do 10:00 sati
  Ponovljeni poziv za dostavu ponuda
  Troškovnik
   
16.12.2019. Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa ispred OŠ SV. Matej Viškovo i DV Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 23.12.2019. godine do 9:30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list
  Projektni zadatak
  Troškovnik
  Prilozi
   
  Obavijest ponuditeljima - 19.12.2019.
   
11.12.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za sanaciju krova i uređenje boćarskog doma Marinići
  Rok za dostavu ponuda: 20.12.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Prilog - Uvjeti izvođenja radova
   
10.12.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa
   
  Rok za dostavu ponuda: 18.12.2019. godine do 09.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Nacrt 2
  Nacrt 3
  Nacrt 5
  Nacrt 6
  Nacrt 7
  Nacrt 8
  Nacrt 9
   
10.12.2019. Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri
. Rok za dostavu ponuda: 18.12.2019. godine do 09.30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Projektni zadatak
  Situacija
  Kriterij odabira ponude
   
4.12.2019.

Usluga vršenja stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta - Dječji vrtić Viškovo - područni objekt Marčelji

  Rok za dostavu ponuda: 12.12.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list s prilozima
  Projektni zadatak
  Prilozi projektnog zadatka:
 

Troškovnik za vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta - Dječji vrtić Viškovo - područni objekt Marčelji

  Projektantski troškovnik radova bez cijena
  Projektantski troškovnik unutarnjeg opremanja bez cijena
  Projektantski troškovnik vanjskog opremanja bez cijena s prilogom
  Projektantska procjena troškova gradnje prema grupama radova i opremanja
  Projektna dokumentacija - 1. dio
  Projektna dokumentacija - 2. dio
   
2.12.2019.

Usluga osiguranja imovine, osoba i vozila Općine Viškovo, Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“, te osiguranje od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo za osigurateljno razdoblje 2020. godinu

  Rok za dostavu ponuda: 9.12.2019. godine do 11:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Grupa I: Troškovnik
  Grupa II: Troškovnik
   
18.11.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda "Nabava poklon paketa za djecu 2019. godina"
  Rok za dostavu ponuda: 28.112019. godine do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
14.11.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda "Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa ispred OŠ Sveti Matej" Viškovo i DV Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 25.11.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Projektni zadatak
  1. pregledna situacija
  2. situacija
  3. situacija
  4. detalj
  5. detalj
  6. detalj
  7. detalj
19.11.2019. 1. Odgovor Naručitelja
   
14.11.2019.  Poziv za javno prikupljanje ponuda "Proširenje javne rasvjete 2019. godine"
  Rok za dostavu ponuda: 25.11.2019. godine do 09:30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Lokacije
  Troškovnik 
  Ponudbeni list
   
14.11.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda "Dobava, dostava i montaža autobusnih čekaonica"
  Rok za dostavu ponuda: 25.11.2019. godine do 9:00 sati 
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
04.11.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije za građevinu nathodnik "Škola - Općina" - idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole 
  Rok za dostavu ponuda: 13.11.2019. godine do 9.30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Ponudbeni list
  Kriterij za odabir ponuda
  Projektni zadatak
   
15.10.2019. Poziv na javno prikupjanje ponuda za hitne ntervencije i redovno održavanje objekata tijekom 2019. godine
  Rok za dostavu ponuda: 24.10.2019. godine do 9:30 sti
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
28.8.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu prigodnih poklona - jednodnevno putovanje u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda: 11.09.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
02.08.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za radove na obnovi horizontalne signalizacije tijekom 2019. godine
  Rok za dostavu ponuda: 12.08.2019. godine do 09:30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
19.03.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uređenje javne površine u Ronjgima za postavu bike-sharing stanice
  Rok za dostavu ponuda: 28.03.2019. godine do 09:30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
18.3.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za dogradnju sustava javnih bicikala na području općine Viškovo - terminal u Ronjgima
  Rok za dostavu ponuda: 28.3.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Troškovnik
  Prilog troškovnika - tehničke specifikacije
  Specifikacije Go2Bike sutava
  Opći uvjeti korištenja Halubike sustava
  Izgled postojećeg nosača integriranog pilona i reklamnog prostora
  Ponudbeni list
20.3.2019. OBAVIJEST - ISPRAVAK TROŠKOVNIKA
   
15.3.2019. Poziv za dostavu ponude za radionice/natjecanja u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda: 22.3.2019. godine do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Troškovnik
  Ponudbeni list
   
13.02.2019. Ponovni poziv za javno prikupljanje ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta
  Rok za dostavu ponuda: 21.02.2019. do 09.30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
13.02.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uređenje atletske staze NK Halubjan
  Rok za dostavu ponuda: 21.02.2019. do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
13.02.2019. Poziv za javno prikupljanje ponuda za veterinarsko-higijeničarske usluge na području Općine Viškovo za 2019. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 21.02.2019. do 09.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
18. 1 . 2019. Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, osoba i vozila Općine Viškovo, Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove narodna knjižnica i čitaonica "Halubajska zora" za osigurateljno razdoblje 2019. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 31. 1. 2019. do 10:00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Troškovnik
  Prvi upit i odgovor
  2018. godina
28.12.2018.

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2019. godini

  Rok za dostavu ponude: 14.01.2019. do 11.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
   
27.12.2018. Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, osoba i vozila Općine Viškovo, Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove narodna knjižnica i čitaonica "Halubajska zora" za osigurateljno razdoblje 2019. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 07.01.2019. do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Troškovnik
  Upiti i odgovori
  Upit gospodarskog subjekta i odgovor na upit - 3.1.2019.
  Prilog - ispravak troškovnika 3.1.2019.
   
24.12.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uređenje atletske staze NK Halubjan
  Rok za dostavu ponuda: 3.1.2019. do 10.30 sati
  Poziv za dostavu ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
24.12.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za univerzalne poštanske usluge za 2018. godinu
  Rok za dostavu ponuda: 3.1.2019. do 9.30 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Opći dio
  Troškovnik
   
19.12.2018. Poziv za dostavu ponude za distribuciju materijala u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda: 31.12.2018.  do 9.30 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
19.12.2018. Poziv za dostavu ponude za promidžbu u tiskanim medijima obilježavanja datuma vezanih uz zaštitu okoliša u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda: 31.12.2018. do 10.00 sati
  Poziv za dostavu ponude
  Ponudbeni list
  Troškovnik
  Komunikacijska strategija
   
14.12.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uređenje okoliša dječjeg vrtića Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 20.12.2018. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje
  Opći dio
  Troškovnik
   
23.11.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za promotivne aktivnosti u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda:03.12.2018. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje
  Ponudbeni list
  Komunikacijska strategija za održivo gospodarenje otpadom Općine Viškovo
  Troškovnik
   
23.11.2018 Poziv za javno prikupljanje ponuda za tisak i distribuciju materijala u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
  Rok za dostavu ponuda: 03.12.2018. do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje
  Ponudbeni list
  Troškovnik
   
21.11.2018. Ponovni poziv za javno prikupljanje ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta tijekom 2018. godine
  Rok za dostavu ponuda: 29.11.2018. do 09.30
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
21.11.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za radove na rekonstrukciji dječjeg igrališta Srokov kal u Pešćićićima
  Rok za dostavu ponuda: 29.11.2018. do 09.00 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
21.11.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uređenje okoliša dječjeg vrtića Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 28.11.2018. do 10.00 
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
21.11.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za veterinarsko-higijeničarske usluge na području Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponuda: 28.11.2018. do 09.30
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
20.11.2018. Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu poklon paketa za djecu
  Rok za dostavu ponuda 28.11.2018. do 09.00 
  Poziv za javno prikupljanje
  Opći dio
  Troškovnik 
   
12.10.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za radove proširenja javne rasvjete u 2018. godini
  Rok za dostavu ponuda: 18.10.2018. do 09.30
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik - proširenje javne rasvjete
   
05.10.2018.  Poziv za javno prikupljanje ponuda za građenje zidova i upojnih bunara
  Rok za dostavu ponuda: 15.10.2018. do 10.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
05.10.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za asfaltiranj nerazvrstanih cesta tijekom 2018. godine
  Rok za dostavu ponuda: 15.10.2018. do 10.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
05.10.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izgradnju ceste - zona Ark Mihelić II. faza
  Rok za dostavu ponuda: 15.10.2018. do 9.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Detalj linijske rešetke
  Detalj temelja stupa JR
  Detalji oborinske bunar i slivnik
  Elektrotehnički dio
  Građevinski dio
  Troškovnik prometnica, javna rasvjeta i plin
  Troškovnik vode u prilaznoj cesti Lidl II. faza
  Iskaz armature RO
  Plin
  Poprečni profili bez ogradnog zida
  Statički proračuni i armatura
  Sveukupna rekapitulacija
   
27.09.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za radove na uređenju javne površine u središtu Saršona
  Rok za dostavu ponuda: 10.10.2018. do 09.30 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
  Troškovnik elektro radova
  Troškovnik hidro radova
  Situacija 1
  Situacija 2
  Presjek
  Lokacija B
  Lokacija C
  Lokacija D
  IZP Sašoni detalji, ogradni zid
  IZP Saršoni, detalji 6
  IZP Saršoni, presjek AA-5
  IZP Saršoni, sheme polaganja - 8
  IZP Saršoni, tekst
  IZP Saršoni, zid-armatura
  402 -18
  402-18
  Arhitektura troškovnik
  Elektro troškovnik
  Hidroinstalaterski troškovnik
   
07.09.2018. Poziv za javno prikupljanje ponuda za radove proširenja javne rasvjete u 2018. godini
  Rok za dostavu ponuda: 19.09.2018. godine do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
  2017. godina
   
29.12.2017. Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja dijela informacijskog sustava u 2018. godini
  Rok za dostavu ponuda: 10.01.2018. godine do 11.00 sati
  Poziv za prikupljanje ponuda sa pripadajućim dokumentima
   
19.12.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za osiguranje imovine i osoba Općine Viškovo, Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ za osigurateljno razdoblje 2018. godinu
  Rok za dostavu ponude: 27.12.2017. godine (srijeda) do 09.00 sati
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Ponudbeni list i prateća dokumentacija
  Troškovnik (kvotacija) Općina Viškovo
  Prilog police - popis mjesta osiguranja Općine Viškovo
  Troškovnik (kvotacija) Dječji vrtić Viškovo
  Troškovnik (kvotacija) Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica
   
8.12.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge za 2018. godinu.
  Rok za dostavu ponude: 20.12.2017.
  Poziv za javno prikupljanje ponuda
  Opći dio
  Troškovnik
   
10.11.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
  Rok za dostavu ponude: 24. studenog 2017. godine
  Ovaj poziv objavljen je, sukladno uvjetima proizašlim iz Natječaja za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« i Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – preko javnog portala ponuda.
Link za dostavu ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
 

Napomena: OBVEZNA ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA PUTEM JAVNOG PORTALA PONUDE

   
03.11.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za pravne usluge
  Rok za dostavu ponude: 13. studenog 2017. godine do 9.30 sati
  1. Poziv za javno prikupljanje ponuda
  2. Opći dio - ponudbeni list
  3. Troškovnik
   
02.11.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu poklon paketa za djecu
  Rok za dostavu ponude: 13. studenog 2017. godine do 9,00 sati
  1. Poziv za javno prikupljanje ponuda
  2. Opći dio - ponudbeni list
  3. Troškovnik
   
26.10.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za uvođenje sustava javnih bicikala na javnoj površini
  Rok za dostavu ponude: 08. studenog 2017. godine do 9,00 sati
  1. Poziv za javno prikupljanje ponuda
  2. Opći dio - ponudbeni list
  3. Troškovnik
  4. 1. Dodatak - Tehničke specifikacije
  5. 2. Dodatak - Nacrt nosača integriranog pilona i reklamnog prostora
   
28.08.2017. 2. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za garažu u Viškovu
  Rok za dostavu ponude: 06. rujan 2017. godine do 09,00 sati
 
   
22.08.2017. 1. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za garažu u Viškovu
  Rok za dostavu ponude: 30. kolovoz 2017. godine do 09,00 sati
  1. Poziv za javno prikupljanje ponuda
2. Opći dio
3. Projektni zadatak
4. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
5. Sažetak UPU Viškovo N1
6. UPU 1 Viškovo - Plan
7. 1 UPU Viškovo namjena površine
8. 2 A UPU Promet
9. 2 B UPU Telekomunikacije
   
09.05.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za izradu glavnog projekta za izgradnju poduzetničkog inkubatora  i centra za ponovnu uporabu u RZ Marišćina
  Rok za dostavu ponude: 18. svibnja 2017. godine do 9,00 sati
  1. Poziv za dostavu ponuda
2. Opći dio
3. Projektni zadatak
4. Idejno rješenje
   
08.05.2017. Poziv za javno prikupljanje ponuda za projektiranje kružnog raskrižja Halubjan
  Rok za dostavu ponude: 15. svibnja 2017. godine do 9,00 sati
  1. Poziv za dostavu ponuda
2. Opći dio
3. Projektni zadatak
   
  2016. godina
   
29.12.2016.  Poziv za dostavu ponude: nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2017. godini
  Rok za dostavu ponude: 5. siječanj 2017. do 11.00 sati.

Više: Upute za ponuditelje

   
28.12.2016. Poziv za dostavu ponude: Univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge za 2017. godinu
  1. Poziv za dostavu ponude

2

Opći dio

3. Troškovnik 2017.

Rok za dostavu ponude, u uredovno radno vrijeme, je 09.01.2016. godine do 09.00 sati.

   
17.02.2016. Poziv za dostavu ponude: nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo u 2016. godini
  Rok za dostavu ponude:  23. veljače 2016. godine u uredovno radno vrijeme do 15:00 sati

Više: Upute za ponuditelje

   
30.12.2015. Poziv za dostavu ponude: Nabava univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2016. godinu
  Rok za dostavu ponude:  18. siječanj 2016. godine do 9.30 sati

Više: Upute za ponuditelje

   
   
  2015. godina
   
19.12.2014. Poziv za dostavu ponude: nabava usluga održavanja dijela informacijskog sustava Općine Viškovo za 2015. godinu
  Rok za dostavu ponude: 29. prosinac 2014. godine do 10.30 sati
Više: Upute za ponuditelje
   
16.12.2014. Poziv za dostavu ponude: Nabava univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2015. godinu
  Rok za dostavu ponude: 29. prosinac 2014. godine do 11.00 sati
Više: Upute za ponuditelje
   
  2014. godina
   
18.03.2014. Poziv za dostavu ponude: usluga održavanja dijela informatičkog sustava Općine Viškovo za 2014. godinu 
  Rok za dostavu ponude: 28. ožujka 2014. u 10.00 sati
Više: Upute za ponuditelje.pdf
   
10.01.2014. Poziv za dostavu ponude: nabave univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2014. godinu
  Rok za dostavu ponude: 21. siječnja 2014. godine do 14.00 sati
Više: Upute za ponuditelje

DODATNA INFORMACIJA: 

U Uputama za ponuditelje, u obrascu (1B) Podaci o članovima zajednice ponuditelja, tekst „nabave motornih vozila putem operativnog leasinga“, zamjenjuje se tekstom „nabave univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2014. godinu“.

Ispravljeni obrazac možete preuzeti ovdje.

   
31.12.2013. Poziv za dostavu ponude: Idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi
  Rok za dostavu ponude: 10. siječnja 2014. godine
  Više: Upute za ponuditelje

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 30. svibnja 2018. godine Općina Viškovo objavljuje:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 24. ožujka 2017. godine Općina Viškovo objavljuje:

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 
Pretplati se na Javna nabava Općine Viškovo