Javna nabava Općine Viškovo

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16.) Općina Viškovo je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Općine Viškovo kao javnog naručitelja je:
 

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
MB: 02540550
OIB: 28350474809
Telefon: 051/503-770
Službena URL adresa naručitelja: www.opcina-viskovo.hr

 

Pregled Plana nabave

2020. godina
- Plan nabave za 2020.godinu
- 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
- 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 5. Izmjena i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- 7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
 
2019. godina
- Plan nabave za 2019. godinu
-1. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-2. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-3. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-4. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-5. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-6. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
-7. izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu
-8. izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu
-9. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
- 10. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 11. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 12. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 13. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 14. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 15. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
- 16. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 
2018. godina
 
-Plan nabave za 2018. godinu
- 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
- 8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
- 9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
-10. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine
-11. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-12. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-13. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-14. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-15. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-16. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
-17. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 
2017. godina
- Plan nabave za 2017. godinu 
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
- 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
- 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
 
2016. godina
- Plan nabave za 2016. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
 
2015. godina
- Plan nabave za 2015. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
- 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
2014. godina
- Plan nabave za 2014. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
 
2013. godina
- Plan nabave za 2013. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
 
2012. godina
- Plan nabave za 2012. godinu
- 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu
- 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

 

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 30. svibnja 2018. godine Općina Viškovo objavljuje:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 24. ožujka 2017. godine Općina Viškovo objavljuje:

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 
Pretplati se na Javna nabava Općine Viškovo