Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Tel.: 051/358-777
e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr
Web stranice: http://www.zzjzpgz.hr/
   
   
   
   
Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije zdravstvena je ustanova koja  provodi javnozdravstvenu djelatnost na području cijele županije. Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analizu zaraznih i nezaraznih bolesti, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu,  preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata, provodi javnozdravstvene programe za unapređenje zdravlja stanovnika PGŽ-a. Sjedište ZZJZ PGŽ je u Rijeci, a njegove su ispostave u Opatiji, Delnicama, Crikvenici, Rabu, Malom Lošinju i Krku.