Zavod za javno zdravstvo

Voditelj ambulante: Darko Budimir, mag. sanit. ing.
Adresa: Marinići 9, 51216 Viškovo
Tel./Fax: 051/ 499 - 515
Radno vrijeme
s pacijentima:
Pon, Uto, Čet, Pet: 7,00-14,00 h
Srijeda: 13,00 - 19,00 h
Psihološko
savjetovalište:
Uto,Čet: 14,00-19,00 h
Srijeda: 8,00-13,00 h
Tel.:  051/ 499 - 516
   
Centar za javno zdravstvo Viškovo Nastavnog Zavoda za Javno zdravstvo PGŽ djeluje na adresi Marinići 9 (Dom Marinići). Područje nadležnosti obuhvaća Općinu Viškovo, te susjednu Općinu Klanu i Grad Kastav. Centar, za pacijente i poslovne subjekte nadležnog područja pruža usluge djelokruga rada Epidemiološkog, Zdravstveno-ekološkog i Mikrobiološkog Odjela, te Odjela za prevenciju ovisnosti i promociju mentalnog zdravlja.
Djelatni tim Centra, sačinjava liječnik, magistar sanitarnog inženjerstva, sanitarni tehničar i diplomirani psiholog.
Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Tel.: 051/358-777
e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr
Web stranice: http://www.zzjzpgz.hr/
   
   
   
   
Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije zdravstvena je ustanova koja  provodi javnozdravstvenu djelatnost na području cijele županije. Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analizu zaraznih i nezaraznih bolesti, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu,  preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata, provodi javnozdravstvene programe za unapređenje zdravlja stanovnika PGŽ-a. Sjedište ZZJZ PGŽ je u Rijeci, a njegove su ispostave u Opatiji, Delnicama, Crikvenici, Rabu, Malom Lošinju i Krku.

 

Pretplati se na Zavod za javno zdravstvo