Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Tel.: 051/358-777
e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr
Web stranice: http://www.zzjzpgz.hr/
   
   
   
   
Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije zdravstvena je ustanova koja  provodi javnozdravstvenu djelatnost na području cijele županije. Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analizu zaraznih i nezaraznih bolesti, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu,  preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata, provodi javnozdravstvene programe za unapređenje zdravlja stanovnika PGŽ-a. Sjedište ZZJZ PGŽ je u Rijeci, a njegove su ispostave u Opatiji, Delnicama, Crikvenici, Rabu, Malom Lošinju i Krku.

 

Vizija

ZZJZ PGŽ za 21. stoljeće je “Zdravi ljudi u zdravom okruženju”, a provodi se promocijom zdravlja. Objedinjavanje mjera i postupaka na svim razinama javnozdravstvene djelatnosti u jednoj ustanovi javnozdravstvenu djelatnost čini izuzetno efikasnom u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Kvalitetno informiranje, rukovođenje resursima, implementacija i osiguranje programa koji će udovoljiti prioritetnim zdravstvenim potrebama, kontrola kvalitete, te edukacija i informiranje javnosti ključne su uloge ZZJZ još od njegova nastanka 1900. godine.
Primjena nove, inovativne strategije, promocije zdravlja - podizanja razine zdravlja cjelokupnog stanovništva, uz primjenu pristupa investiranja u zdravlje, omogućit će brže ostvarenja krajnjeg cilja djelovanja javnog zdravstva.
 
Misija
ZZJZ PGŽ, unapređenje kvalitete života prevencijom bolesti i promocijom zdravlja zahtijeva krajnju profesionalnost, a proaktivnim pristupom postavlja korisnika u središte zbivanja. Stoga Zavod za javno zdravstvo treba postati Centar za zdravlje cjelokupnog stanovništva Primorsko-goranske županije.