Ravnatelj: Ivana Žagar 
Tel:: 051/256-226
Adresa: Vozišće 13, 51216 Viškovo
Web stranice: http://www.ossvetimatej.hr
e-mail: skola@os-sveti-matej-viskovo.skole.hr
   
   

 

U školskoj 2017./2018. godini u 39 razrednih odjeljenja školu pohađa 897 učenika: u mlađim razredima 453, a u starijim razredima 444 učenika. U školi postoje brojne aktivnosti o čemu se može više pročitati na njihovoj web stranici.

Osnivač Osnovne škole "Sv. Matej" je Primorsko-goranska županija.