Obavijesti

24.10.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 24.10.2019. godine:

Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15:

1. Kartografski prilog 1 - namjena površina

2. Kartografski prilog 2a - promet

3. Kartografski prilog 2b - komunalna infrastrukturna mreža

4. Kartografski prilog 3 - uvjeti korištenja

5. Kartografski prilog 4 - uvjeti gradnje

6. Tekstualni dio plana

 

24.10.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 24.10.2019. godine:

Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

 

24.10.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15

21.08.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) na javni uvid stavlja se 21.8.2019. godine:

Prijedlog III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K- (UPU-3):

1_namjena.pdf

2a_promet.pdf

2b_elektrika.pdf

2c_voda.pdf

3a_zastita.pdf

3b_oblici_koristenja.pdf

3c_nacin_gradnje.pdf

4_uvjeti_gradnje.pdf

sazetak.pdf

21.08.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), dana 21. kolovoza 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

08.08.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 30. srpnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Prilog: Obuhvat plana

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Viškovo“ br. 14/19 od 31. srpnja 2019. godine.

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) na javni uvid stavlja se 28.5.2019.:

Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

29.05.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), dana 28. svibnja 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

18.04.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 23. sjednici održanoj 10. travnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Viškovo“ br. 6/19 od 11. travnja 2019. godine.

14.04.2019

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

19.03.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 19. ožujka 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

15.03.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine donijelo:

Odluku o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 4/2019 od 8. ožujka 2019. godine.

01.03.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 1. ožujka 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

 

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

06.02.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 /UPU-2/

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 2/2019 od 31. siječnja 2019. godine.

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna DPU rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/2018 od 10. rujna 2018. godine.

 

10.07.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 11. sjednici održanoj 2. srpnja 2018. godine donijelo slijedeće odluke o izradi:

- Odluka o izradi UPU Marovičino

      - Prilog Odluke - Obuhvat UPU Marovičino

- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole

 

Odluke su objavljene u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 12/2018 od 3. srpnja 2018. godine.

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/18 od 10. rujna 2018. godine.

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
Pretplati se na Obavijesti