Obavijesti

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna DPU rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/2018 od 10. rujna 2018. godine.

 

10.07.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 11. sjednici održanoj 2. srpnja 2018. godine donijelo slijedeće odluke o izradi:

- Odluka o izradi UPU Marovičino

      - Prilog Odluke - Obuhvat UPU Marovičino

- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole

 

Odluke su objavljene u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 12/2018 od 3. srpnja 2018. godine.

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/18 od 10. rujna 2018. godine.

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 09. listopada 2017. godine, objavljuje se:

 
Javna rasprava o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
 
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo:
 
Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:

 
Odluku o izradi I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:

 
Odluku o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se:

 
Javna rasprava o prijedlogu I. izmjene i dopune DPU parkirališta Milihovo – DPU 17 
 

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:

 
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo:

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 03. ožujka 2016. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o Prijedlogu UPU škole Marinići i djela naselja Blažići
 

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na javni uvid stavljaju se:

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 30. studenog 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15
 
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 18. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi 1. izmjene  i dopune DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 
  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Obavijesti