Obavijesti

Temeljem  članka 85. stavka 1. i 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Odluke br. 193/14 Općinske načelnice Općine Viškovo  od  08.07.2014. g., objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ARK-MIHELIĆ /DPU 18/

  
Javna rasprava provest će se u periodu od  18.07.2014. do  25.07.2014. g.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju, obaviještavamo javnost o sljedećem:
Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), obavještavamo javnost o sljedećem:

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Obavijesti