Obavijest o II. izmjenama i dopunama DPU-a ARK Mihelić

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), obavještavamo javnost o sljedećem:

Općinsko vijeće Općine Viškovo donjelo je 06. prosinca 2012. godine: Odluku o izradi II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić/DPU 18/ („Službene novine PGŽ“ br. 49/12) te 21. veljače 2013. godine: Izmjenu i dopunu Odluke o izradi II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić/DPU 18/ („Službene novine PGŽ“ br. 6/13).