Općinska načelnica Sanja Udović osnovala je, u skladu s čl. 25., st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo kao savjetodavno tijelo Općinske načelnice. Tijelo javne vlasti, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donosi odluke kojima se uređuje pružanje javnih usluga.
 

Sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo:
Jasna Bićanić
Marinko Pilepić
Marko Paripović

Zapisnik 1. sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo