Obavijest o donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju, obaviještavamo javnost o sljedećem:

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donjelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole („Službene novine PGŽ“, br. 4/14) i Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  Društveni centar Viškovo i park Milihovo („Službene novine PGŽ“, br. 4/14).